1
00:00:14,190 --> 00:00:17,091
Ne, ne, ne!

2
00:00:17,126 --> 00:00:20,094
Ne! Ale no tak, chlape!

3
00:00:20,129 --> 00:00:22,330
Byl jsem támhle!

4
00:00:23,399 --> 00:00:24,599
Hej!

5
00:00:28,204 --> 00:00:29,537
Zavřeno.

6
00:00:29,572 --> 00:00:32,807
Jenom potřebuju tucet Asiago
housek a můžu jít.

7
00:00:34,210 --> 00:00:36,277
Hele, neťukejte na to sklo.

8
00:00:36,312 --> 00:00:37,479
To vám nepomůže.

9
00:00:37,513 --> 00:00:38,813
Tak fajn, poslyšte, hledal jsem

10
00:00:38,848 --> 00:00:41,082
ty nejlepší housky od tý doby,
co jsem přijel do New Yorku

11
00:00:41,116 --> 00:00:42,150
před 3 měsíci.

12
00:00:42,184 --> 00:00:45,019
Jedu si pro vaše Asiago
housky až ze Soho.

13
00:00:45,054 --> 00:00:48,690
Zavíráme v 5 a já si kvůli
vám, jen tak mýrnyx týrnyx,

14
00:00:48,724 --> 00:00:52,427
nepřevrátím život vzhůru nohama,
kvůli nějakýmu otrapovi ze Soho.

15
00:00:52,461 --> 00:00:54,395
Heleďte, já tuhle housku potřebuju.

16
00:00:54,430 --> 00:00:55,763
Je to pro mě opravdu důležitý.

17
00:00:55,798 --> 00:00:58,132
Co je tak důležitý?
Nemáte snad svůj život?

18
00:00:58,167 --> 00:01:00,301
Nemáte práci? Holku?

19
00:01:00,336 --> 00:01:02,804
Ne, vlastně mám
úžasnou holku.

20
00:01:02,838 --> 00:01:05,440
Je dokonalá. Je krásná,
je talentovaná,

21
00:01:05,474 --> 00:01:06,608
je chytrá.

22
00:01:06,642 --> 00:01:08,710
A přesto jste tady a
žadoníte o housky.

23
00:01:08,744 --> 00:01:10,345
Ne, ne, ne. Hodně pracuje.
........