1
00:00:57,455 --> 00:00:59,356
Hlavně se nepředři Justine.

2
00:00:59,359 --> 00:01:01,493
Já se snažim, jasný?

3
00:02:10,930 --> 00:02:13,530
Kurva!

4
00:02:26,780 --> 00:02:29,448
<i>Když dovolíte ctihodnosti,
protože zločin slečny Bucknellové...</i>

5
00:02:29,449 --> 00:02:33,686
<i>byl spáchán pod vlivem
drog a alkoholu,</i>

6
00:02:33,687 --> 00:02:36,353
doporučuji hospitalizaci
v Tiaki Wairua.

7
00:02:37,958 --> 00:02:39,592
Tohle...
Je to nová léčebna.

8
00:02:39,593 --> 00:02:41,927
Nabízejí kurzy sebeovládání,

9
00:02:41,928 --> 00:02:45,164
léčí závislosti,
sociální poruchy,

10
00:02:45,165 --> 00:02:48,300
a také připravují pacienty
na začlenění do běžného života...

11
00:02:48,301 --> 00:02:52,668
Třeba vaří, uklízí,
dělají si účetnictví.

12
00:02:52,773 --> 00:02:54,440
Se vší úctou pane Hollisi,

13
00:02:54,441 --> 00:02:58,607
vaše klientka prošla v minulosti
několika takovými zařízeními,

14
00:02:58,712 --> 00:03:01,981
ale jak dokazují události
posledních dní,

15
00:03:01,982 --> 00:03:04,350
výsledky nejsou nijak oslnivé.

16
00:03:04,351 --> 00:03:07,617
Souhlasím s vámi, že by
se slečna měla rehabilitovat,

17
00:03:08,355 --> 00:03:10,289
ale také potřebuje
nějaký řád.

18
00:03:10,290 --> 00:03:14,193
Proto ji odsuzuji k trestu
domácího vězení na osm měsíců...

19
00:03:14,194 --> 00:03:17,326
který si odpyká v domě své matky.

20
00:03:17,798 --> 00:03:19,799
Bez odvolání. Děkuji.

21
00:04:05,378 --> 00:04:08,780
Chcete chvilku,
než půjdeme dovnitř?

22
00:04:31,271 --> 00:04:32,938
Božínku! Mě to tak mrzí!
........