1
00:00:00,320 --> 00:00:01,359
A ten nový muž je kdo?

2
00:00:01,360 --> 00:00:03,700
Nějaký mylný pokus,
aby George žárlil?

3
00:00:03,792 --> 00:00:07,351
Budu se dovolávat mnohem
silnějších emocí než tohle.

4
00:00:07,352 --> 00:00:08,392
Udělej to!

5
00:00:11,192 --> 00:00:14,071
Mám vzkaz pro Annu.
To všechno je její vina.

6
00:00:14,072 --> 00:00:17,872
- Nemůžeš nám ublížit.
- Dávám paní a panu Talošům tak rok.

7
00:00:20,392 --> 00:00:24,071
Andrew, zbláznila bych se, kdybych
s tebou nemohla mluvit upřímně.

8
00:00:24,072 --> 00:00:26,631
Nelíbí se mi ta velká
náklonnost, co k tobě má.

9
00:00:26,632 --> 00:00:30,791
- Byl mi dobrým přítelem.
- Muž a žena nemohou být přáteli.

10
00:00:30,792 --> 00:00:33,151
Táta už toho tolik ztratil.

11
00:00:33,152 --> 00:00:35,992
Ale čím víc se to blíží,
tím víc myslím na Jacka.

12
00:00:37,312 --> 00:00:39,672
Přála bych si, aby mě vedli oba dva.

13
00:00:41,992 --> 00:00:43,391
Sarah je zpátky.

14
00:00:43,392 --> 00:00:46,111
- Je sama?
- Ne.

15
00:00:46,112 --> 00:00:49,391
Paní Nordmannová i já dál pokračujeme
ve svých oddělených životech.

16
00:00:49,392 --> 00:00:51,512
Navrhuji, abychom i my
udělali to samé.

17
00:00:52,530 --> 00:00:57,700
Přeložila:
Rea_z1982@yahoo.es

18
00:01:03,832 --> 00:01:06,831
To se nepočítá, není to náš dům!

19
00:01:06,832 --> 00:01:08,631
Dej mě dolů!

20
00:01:08,632 --> 00:01:10,671
- Je to naše na týden.
- To je, že?

21
00:01:10,672 --> 00:01:13,391
- Mohli bychom se najíst venku.
- Zůstaneme tady.

22
00:01:13,392 --> 00:01:15,271
........