1
00:00:01,047 --> 00:00:04,069
<i>- V předchozích dílech Reign...</i>
- Prokrista, jděte za ním.

2
00:00:04,149 --> 00:00:07,385
- Je král v pořádku?
- Král je mrtev!

3
00:00:07,465 --> 00:00:11,622
Vzpomínám si, jak jsem tě držel
v náručí, když jsi byl takhle malý.

4
00:00:11,702 --> 00:00:13,624
S kým to mluvíte?

5
00:00:13,704 --> 00:00:15,960
Nepoznáváš vlastního otce?

6
00:00:16,040 --> 00:00:18,763
- Co jste to říkala?
- Říkala jsem něco, Vaše Milosti?

7
00:00:18,843 --> 00:00:21,100
Jako panovníci získáváte
svou pozici narozením

8
00:00:21,180 --> 00:00:24,115
nebo manželstvím, ale vaše
moc pochází od šlechticů.

9
00:00:24,195 --> 00:00:26,817
Vesničané pálí
domy nakažených.

10
00:00:26,897 --> 00:00:28,953
To jsou pozemky,
se kterými jsi počítala.

11
00:00:29,033 --> 00:00:30,288
Nemáme obilí.

12
00:00:30,368 --> 00:00:33,791
Myslím, že víte, kdo byl
zodpovědný za smrt vašeho syna.

13
00:00:33,871 --> 00:00:38,108
Vy. A naučíte se, že už se
mi nemáte stavět do cesty.

14
00:00:38,239 --> 00:00:41,489
REIGN 2x03 - Coronation
Překlad: channinec & tomaninec

15
00:00:50,452 --> 00:00:52,876
Banket pro 1,200,

16
00:00:52,956 --> 00:00:56,580
vojenská přehlídka
v nových uniformách

17
00:00:56,660 --> 00:01:00,516
představující krvavě červené
saténové šerpy dle mého návrhu.

18
00:01:00,596 --> 00:01:04,387
Jako zábava byli
navrženi tancující sloni.

19
00:01:04,467 --> 00:01:10,172
Myslela jsem, že je to přehnané.
Zvolili jsme jednorožce se zlatým rohem.

20
00:01:11,175 --> 00:01:12,785
Co? Vypadáš nespokojeně.

21
00:01:12,865 --> 00:01:16,432
Zrovna jsme prodělali mor,
který zdecimoval populaci regionu.

........