1
00:00:01,061 --> 00:00:03,850
<i>- V předchozích dílech...</i>
- Dej dítěti své jméno.

2
00:00:03,930 --> 00:00:06,953
Musím otevřít své srdce a naše
manželství pak bude silnější.

3
00:00:07,033 --> 00:00:09,256
- Měla bys odejít.
- Nemůžu opustit svou rodinu.

4
00:00:09,336 --> 00:00:12,951
Tu dívku jsme našli.
Její rodina umírala na mor.

5
00:00:13,071 --> 00:00:14,120
Estelle?

6
00:00:14,240 --> 00:00:17,233
- Byla jsem za Leithem.
- Uvažoval jsem o vaší věrnosti.

7
00:00:17,313 --> 00:00:19,504
Vybral jste si mě a věděl jste,
že miluji jiného.

8
00:00:19,584 --> 00:00:21,100
Nevěděl jsem, jaké to bude.

9
00:00:21,180 --> 00:00:22,995
- Vrátíte se?
- Já nevím.

10
00:00:23,115 --> 00:00:27,652
Tolik utrpení.
Přijde zúčtování.

11
00:00:29,688 --> 00:00:33,872
Jdi, jdi, jdi.
Pojď sem, Riley!

12
00:00:33,992 --> 00:00:36,460
Kam jdeš, ty mizerný pse?

13
00:00:43,869 --> 00:00:45,570
Kdo jste?

14
00:00:47,305 --> 00:00:49,140
Co chcete?

15
00:00:55,913 --> 00:00:58,496
Na křest tvého bratra Henryho

16
00:00:58,616 --> 00:01:02,199
byly sladkosti pokropeny
drobnou vrstvou zlata,

17
00:01:02,319 --> 00:01:05,643
- všechno se mihotalo. Dětem se
to líbilo. - Vzpomínám si.

18
00:01:05,723 --> 00:01:09,853
Mysleli jste, že proto se malá Claude
pozvracela. Ty zlaté tečky byly všude.

19
00:01:09,933 --> 00:01:12,649
Vlastně se opila vínem.

20
00:01:12,769 --> 00:01:15,652
Zrovna je teď je zřejmě
v Praze taky opilá.

21
00:01:15,772 --> 00:01:18,134
Co kdyby tvá druhá
sestra dělala kmotru?

22
00:01:18,214 --> 00:01:21,498
........