1
00:00:39,305 --> 00:00:43,222
Poslouchali jste skladbu Carla Orffa
Vier Stucke fur Xylophon.

2
00:00:43,302 --> 00:00:46,525
Xylofony a Panovy flétny
jsou nejlepšími ozdravovacími nástroji,

3
00:00:46,605 --> 00:00:50,644
- nejlépe používanými jako detox
po náročném pracovním dni. - Zmlkni.

4
00:01:03,302 --> 00:01:04,302
Ne.

5
00:01:25,512 --> 00:01:28,872
Elsbeth, jdu k soudu.
Na změnu strategie je už pozdě.

6
00:01:29,192 --> 00:01:31,242
Bojem proti sexismu nevyhraješ.

7
00:01:31,750 --> 00:01:34,764
Zkoušejí sexismus.
Říkáš, že proti tomu nemám šanci?

8
00:01:34,844 --> 00:01:36,478
Ne. Ano.

9
00:01:36,558 --> 00:01:38,942
Žalující má prasklý iPhone.

10
00:01:40,742 --> 00:01:43,317
Dobře. A proč je to důležité?

11
00:01:43,397 --> 00:01:46,721
Protože její kancelář poslala
dokumenty s pěti rozdílnými letáčky.

12
00:01:46,801 --> 00:01:48,401
Pět různých asistentů.

13
00:01:48,730 --> 00:01:50,430
Pane Napiere, dobrý den.

14
00:01:50,874 --> 00:01:53,947
Toto je má partnerka Elsbeth
Tascioniová. Dnes bude mé druhé křeslo.

15
00:01:54,027 --> 00:01:58,380
- Toto je vedoucí právního oddělení.
Radi mi vyrovnání. - Ne, to nemůžete.

16
00:01:58,460 --> 00:02:01,380
Znepokojuje nás druhý tým.
Viděli jsme jejich výhry a prohry.

17
00:02:01,460 --> 00:02:04,167
Tím pádem
budou přehnaně sebevědomí.

18
00:02:04,247 --> 00:02:08,206
- Dejte nám dnešek, pak se rozhodneme.
- Něco řeším s úřadem guvernéra

19
00:02:08,286 --> 00:02:11,336
- a jejich první křeslo
je guvernérova žena. - Co?

20
00:02:12,478 --> 00:02:13,518
Alicio!

21
00:02:15,113 --> 00:02:18,207
- Nevěděla jsem, že na tom děláš.
- Já také ne.

22
00:02:18,287 --> 00:02:20,068
Ale asi ano.
........