1
00:00:00,000 --> 00:00:04,200
Dobré odpoledne, pane. Přemýšlel
jste již o nadcházejících volbách?

2
00:00:00,400 --> 00:00:05,300
<i>PRACOVNÍ VOLNO: VOLEBNÍ TÝDEN</i>

3
00:00:04,240 --> 00:00:05,960
Abych řek pravdu,
tak ani ne.

4
00:00:06,000 --> 00:00:08,960
Mohu si s vámi tedy v rychlosti
promluvit o své kandidatuře?

5
00:00:07,260 --> 00:00:10,560
<i>26 př.n.l., Řím</i>

6
00:00:09,000 --> 00:00:12,880
- Uvidíme. Co to tam máte? - To jsou
mé volební švestky, nabídněte si.

7
00:00:12,920 --> 00:00:15,200
- No dobře. Tak povídejte.
Jsem jedno ucho. - Dobrá.

8
00:00:15,240 --> 00:00:16,140
Nuže...

9
00:00:17,340 --> 00:00:18,880
Jmenuji se Julius Priscus

10
00:00:18,880 --> 00:00:22,280
a rád bych vás reprezentoval
jako tribun čtvrti Aventin.

11
00:00:22,320 --> 00:00:27,320
- Sladký. - Pokud budu zvolen, slibuji,
že přestavím naše špinavé bytové domy

12
00:00:27,360 --> 00:00:29,360
a došlápnu si na ty vydřiduchy,
kteří je spravují.

13
00:00:29,400 --> 00:00:31,400
To je fakt paráda, jo.
Pokračujte.

14
00:00:31,440 --> 00:00:34,640
- Zainvestuji do našich přetížených
veřejných služeb. - Úžasný.

15
00:00:34,680 --> 00:00:37,520
A dám místním lidem,
cokoliv budou potřebovat.

16
00:00:37,560 --> 00:00:39,240
Potřebuju další švestku.

17
00:00:39,280 --> 00:00:43,400
A konečně, zavazuji se, že povedu
slušnou kampaň s upřímností a čestností,

18
00:00:43,440 --> 00:00:46,760
abych tuto čtvrť plnou života
přivedl k její dřívější slávě.

19
00:00:46,800 --> 00:00:50,840
- Kouzelný.
- Takže mohu počítat s vaším hlasem?

20
00:00:50,880 --> 00:00:53,960
- Ne, je mi líto.
- A proč to?

21
00:00:54,000 --> 00:00:56,120
Jsem otrok, že jo?
Nemůžu volit.

........