1
00:01:40,000 --> 00:01:46,800
<font color=#C0C0C0>Nejhledanější muž</font>
Překlad: <font color=#00FF00>DENERICK</font>

2
00:01:52,600 --> 00:01:56,500
<i>V roce 2001, v Hamburku, naplánoval
Mohammad Atta útoky 11. září.</i>

3
00:01:56,510 --> 00:01:59,300
<i>Díky selhání a rivalitě
zpravodajských úřadů,</i>

4
00:01:59,310 --> 00:02:02,400
<i>dokázal se svým týmem
útoky naplánovat bez odhalení.</i>

5
00:02:03,950 --> 00:02:05,700
<i>Dnes je Hamburk na pozoru.</i>

6
00:02:05,900 --> 00:02:08,600
<i>Německé a mezinárodní
tajné služby se zavázaly,</i>

7
00:02:08,800 --> 00:02:11,200
<i>že se nedopustí
stejné chyby jako v roce 2001.</i>

8
00:03:20,000 --> 00:03:21,081
Ano.

9
00:03:24,400 --> 00:03:27,483
<i>Dnes jsem ho vyzvedl na letišti.</i>

10
00:03:28,560 --> 00:03:29,766
Já vím.

11
00:03:35,400 --> 00:03:37,242
Víš, co potřebuju.

12
00:03:43,558 --> 00:03:45,173
Věř mi, Jamale.

13
00:03:47,014 --> 00:03:49,144
Děláš správnou věc.

14
00:05:25,520 --> 00:05:28,569
Máte z nás strach, přátelé?

15
00:05:29,400 --> 00:05:30,731
Z islámu?

16
00:05:31,680 --> 00:05:34,331
Lidé napříč muslimským světem trpí.

17
00:05:34,400 --> 00:05:37,927
V Palestině, Afghánistánu, Bagdádu.

18
00:05:40,120 --> 00:05:43,567
Ale jestli myslím,

19
00:05:44,280 --> 00:05:47,443
že je terorismus
ospravedlněný následek?

20
00:05:48,200 --> 00:05:49,247
Ne.

21
00:05:49,480 --> 00:05:52,927
Násilí vůči nevinným
není cestou Alláhovou.

22
00:05:54,520 --> 00:05:56,204
Po celém světě mám charity,

23
00:05:56,280 --> 00:06:01,730
které bojují s chudobou a šíří
náboženskou toleranci a porozumění.
........