1
00:00:00,000 --> 00:00:02,912
<i>V minulých dílech jste viděli ... </i>

2
00:00:02,913 --> 00:00:04,312
Ahoj, kamaráde.

3
00:00:05,407 --> 00:00:08,799
Řekni mi novinky, řekni mi novinky,
řekni mi novinky.

4
00:00:08,800 --> 00:00:12,594
Zrovna to rozhodli.
Craig Spence povede oddělení.

5
00:00:13,549 --> 00:00:17,847
Dovolte mi být první, kdo vám to říká:
Měl jste nádherný pohřeb, pane Wisemane.

6
00:00:18,557 --> 00:00:22,801
Jsem naživu? Jsem mrtvý?
Co jsem?

7
00:00:23,525 --> 00:00:26,566
Právě teď jste mozek ve středních
letech, připojený na několik

8
00:00:26,567 --> 00:00:30,028
velmi složitých počítačů, díky kterým
slyším, co si myslíte, že říkáte.

9
00:00:30,649 --> 00:00:31,838
Vláda USA,

10
00:00:31,839 --> 00:00:35,154
utratila od konce 2. světové války
miliardy dolarů

11
00:00:35,155 --> 00:00:38,075
na výzkum všech možných druhů
bioinženýrských technologií

12
00:00:38,076 --> 00:00:41,914
v naději, že jednoho dne budou
schopni vytvořit muže.

13
00:00:42,659 --> 00:00:48,136
Amerického muže, schopného dělat věci
které smrtelní lidé nedokážou.

14
00:00:48,137 --> 00:00:51,618
Cestovat na nebezpečná místa,
riskovat, vést válku.

15
00:00:52,410 --> 00:00:55,107
Vím, co si myslíte.
V čem je háček?

16
00:00:55,108 --> 00:00:57,301
Jistěže je tu háček.

17
00:00:57,302 --> 00:01:02,327
Žádným způsobem nesmíte kontaktovat
nikoho z vašeho předchozího života.

18
00:01:03,382 --> 00:01:04,187
Nikdy.

19
00:01:04,582 --> 00:01:06,246
Pokud se s někým spojíte

20
00:01:06,247 --> 00:01:11,225
znamená to pro vás okamžitou a definitivní
smrt a také pro kohokoli komu se svěříte.

21
00:01:12,555 --> 00:01:15,433
Potřebuji, abyste mi řekl, že mi
rozumíte a že souhlasíte.

22
........