1
00:00:36,540 --> 00:00:38,640
<i> Hej, podaj mi tú fľašu.</i>

2
00:00:38,740 --> 00:00:42,280
<i>- Som tu vzadu kúsok zaneprázdnený, rozumieš?
- No, to vidíme, David.</i>

3
00:00:42,380 --> 00:00:43,960
<i> Áno, môžeš so sebou pohnúť.</i>

4
00:00:44,060 --> 00:00:47,360
<i> Oh, no tak, Mark. Myslím, že vieš,
že sme kvôli tomuto zmeškali promócie.</i>

5
00:00:47,460 --> 00:00:49,680
<i> Ty nepromuješ, David Brody.</i>

6
00:00:49,780 --> 00:00:51,480
<i>
Hej, bolo by lepšie ak by si nás nenatáčal.</i>

7
00:00:51,580 --> 00:00:53,080
<i> Nenatáčam, len si kontrolujem správy.</i>

8
00:00:57,620 --> 00:00:59,849
Čo to bolo?

9
00:01:01,540 --> 00:01:03,560
- Videli ste to?
- Čo také?

10
00:01:03,660 --> 00:01:06,845
Chalani, vidíte to?

11
00:01:08,460 --> 00:01:10,440
Hej, Billy!

12
00:01:10,540 --> 00:01:12,080
Počkaj.

13
00:01:14,940 --> 00:01:17,280
- Mali by sme ísť.
- Chcem to mať nahraté, počkajte.

14
00:01:18,900 --> 00:01:20,800
- Môžeme ísť?
-No poď, ideme.

15
00:01:20,900 --> 00:01:22,480
- Vydržte.
- Nastúp si!

16
00:01:22,580 --> 00:01:25,440
Nastúpim si, len mi dajte minútku!

17
00:01:25,540 --> 00:01:27,720
- Poď!
- Vidíte to?

18
00:01:27,820 --> 00:01:29,810
Billy, nastúp si!

19
00:01:30,420 --> 00:01:32,480
Do riti! Tornádo!

20
00:01:32,580 --> 00:01:34,440
Oh, môj bože!

21
00:01:34,540 --> 00:01:35,800
Dostaň nás odtiaľto, choď!

22
00:01:58,567 --> 00:02:04,409
Preklad: MatthewP27

23
00:02:07,940 --> 00:02:10,720
<i> Tornádo, ktoré zasiahlo v noci Oklahomu,</i>

........