1
00:00:00,301 --> 00:00:03,326
<i>- Markýz de Vergara na mizině.</i>
- Co se to tady děje?

2
00:00:04,910 --> 00:00:08,675
Mluvila jsem s pár přáteli z Cantaloy.
Jsou ochotni se postarat o dítě,

3
00:00:08,696 --> 00:00:11,976
dokud si nenajdete práci mimo
hotel a nebudete moci odejít.

4
00:00:12,062 --> 00:00:14,628
Je to můj syn, paní,
a rozhodovat budu já.

5
00:00:14,753 --> 00:00:17,407
Ty? Co uděláš,
zašiješ si ho do zástěry?

6
00:00:17,565 --> 00:00:19,141
Chci 10 000 peset, zítra.

7
00:00:20,236 --> 00:00:23,266
Už máš ty peníze? Chceš, aby
Alicia a její matka viděly to dítě?

8
00:00:24,157 --> 00:00:25,172
Jaké dítě?

9
00:00:28,512 --> 00:00:29,512
Co tady děláš?

10
00:00:29,576 --> 00:00:32,016
Vyptávali se na tebe,
a tím jsi hodně zajímavý.

11
00:00:37,103 --> 00:00:39,353
Kradl v hotelu
a napadl mého bratra.

12
00:00:40,045 --> 00:00:41,126
Utekl!

13
00:00:41,811 --> 00:00:43,557
- Jsi v hotelu spokojená?
- Ano.

14
00:00:43,758 --> 00:00:46,126
- Je tu jeden velmi zvláštní mládenec.
- Ví, že se ti líbí?

15
00:00:46,274 --> 00:00:49,295
Myslím si, že je zamilovaný do jiné.
Nějaké, která si ho nevšímá.

16
00:00:49,415 --> 00:00:52,076
Zasloužíš si být šťastný.
Dovol mi to zkusit.

17
00:00:54,568 --> 00:00:56,756
lsabel, lsabel,
ano, je tu jiná žena

18
00:00:56,949 --> 00:01:00,216
a vím, že je to nemožné,
ale nemůžu, lituji.

19
00:01:00,419 --> 00:01:03,598
Ne, nemusíš mi nic vysvětlovat,
Julio, nepatříš mi,

20
00:01:03,947 --> 00:01:06,261
ani mně ani jí,
jsem to já, kdo lituje.

21
00:01:06,811 --> 00:01:09,329
<i>Vím, že podvádíte svého
manžela s jiným mužem.</i>
........