1
00:00:01,401 --> 00:00:03,019
V předchozích dílech "The 100"...

2
00:00:03,101 --> 00:00:05,323
Posílají vás na Zem.

3
00:00:06,544 --> 00:00:10,668
<i>Před válkou byla v horách postavena
vojenská základna Mount Weather.</i>

4
00:00:11,022 --> 00:00:14,929
<i>- Nikdo to tam nezvládl.</i>
- Vítejte v Mount Weather.

5
00:00:14,959 --> 00:00:17,295
Nejste vězni.
Zachránili jsme vás.

6
00:00:17,325 --> 00:00:20,662
- Proč bychom měli chtít odejít?
- Venku máme přátele, kteří potřebují naši pomoc.

7
00:00:20,692 --> 00:00:21,804
Clarke, ne!

8
00:00:21,834 --> 00:00:25,114
Když zatáhneš za tu páku, ti lidé zemřou.
I malá radiace je může zabít.

9
00:00:25,144 --> 00:00:28,588
Vážně to uděláme?
Vezmeme Archu na Zem?

10
00:00:28,773 --> 00:00:31,110
- Řekni mi, jaké to je.
- Vše, o čem jsem snila.

11
00:00:31,337 --> 00:00:33,067
Theloniousi, měl bys tady být.

12
00:00:33,283 --> 00:00:36,152
Má práce je hotova.
Jaha končí.

13
00:00:38,394 --> 00:00:40,963
- Nenechám tě umřít.
- Přivedl jsi mě do své vesnice?

14
00:00:40,965 --> 00:00:43,894
- Zabijí tě.
- Ty hajzle!

15
00:00:46,219 --> 00:00:49,122
Už to tu nevedeš.

16
00:01:19,615 --> 00:01:22,050
- Otevři to.
- Ano, pane.

17
00:01:28,197 --> 00:01:30,838
Jak dlouho mě tu
hodláte držet zavřeného?

18
00:01:32,119 --> 00:01:35,060
Dokud si nebudu jistý, že
už nejsi hrozbou pro ostatní.

19
00:01:36,762 --> 00:01:38,342
Pokračujme.

20
00:01:38,532 --> 00:01:42,295
Teď říkáš, že na vás
útočily stovky Zemšťanů.

21
00:01:42,766 --> 00:01:46,079
- 200, 300?
- Nepočítal jsem to.

22
........