1
00:01:38,014 --> 00:01:42,844
NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ

2
00:01:52,153 --> 00:01:54,780
V roce 2001, Mohammad Atta
vymyslel a naplánoval útoky 11. září

3
00:01:54,864 --> 00:01:56,490
z přístavního města Hamburku, v Německu

4
00:01:56,574 --> 00:02:01,161
Selhání zpravodajství a rivalita mezi odděleními
dovolili jemu a jeho týmu připravit útoky

5
00:02:01,191 --> 00:02:02,649
nepozorovaně a bez vyrušení.

6
00:02:03,414 --> 00:02:05,140
Dnes Hamburg zůstává městem
ve vysoké pohotovosti.

7
00:02:05,166 --> 00:02:07,960
Společný zájem německé a mezinárodních
zpravodajských služeb bylo rozhodnutí,

8
00:02:07,973 --> 00:02:10,099
že se nesmí opakovat chyby z roku 2001.

9
00:03:20,029 --> 00:03:21,569
Ano.

10
00:03:24,412 --> 00:03:27,497
Dnes odpoledne jsem ho vyzvedl na letišti.

11
00:03:28,541 --> 00:03:29,750
Já vím.

12
00:03:35,381 --> 00:03:37,174
Víš, co potřebuji?

13
00:03:43,431 --> 00:03:45,098
Věř mi, Jamale.

14
00:03:46,877 --> 00:03:49,170
Děláš správnou věc.

15
00:05:25,533 --> 00:05:28,577
Máte strach, přátelé? Z nás?

16
00:05:29,412 --> 00:05:30,704
Z Islámu?

17
00:05:31,664 --> 00:05:34,333
Lidé v muslimském světě trpí.

18
00:05:34,417 --> 00:05:38,592
V Palestině, Afghánistánu, Bagdádu.

19
00:05:40,131 --> 00:05:43,974
Ale myslíte, že terorismus

20
00:05:44,260 --> 00:05:47,963
je ospravedlnitelný důsledek tohoto utrpení?

21
00:05:48,407 --> 00:05:49,448
Ne.

22
00:05:49,474 --> 00:05:52,934
Násilí páchané na nevinných je
proti učení Alláha.

23
00:05:54,520 --> 00:05:56,693
Mé charitní organizace jsou ve světě založeny,

24
00:05:56,732 --> 00:06:02,195
aby vymýtili chudobu a podporovali
........