1
00:00:04,671 --> 00:00:06,632
- Klára!
- Ticho!

2
00:00:06,673 --> 00:00:08,175
Odteraz komunikujeme
takto?

3
00:00:08,217 --> 00:00:10,802
Ticho, ticho, ticho.
Musím s tebou hovoriť.

4
00:00:10,844 --> 00:00:12,930
No, hneď
som u teba, takže...

5
00:00:12,971 --> 00:00:15,807
- Nie, nie tak osobne.
- Ó, ja hlupák. Že mi to vôbec napadlo.

6
00:00:15,849 --> 00:00:18,519
- Ticho! - Ok.
- Zostaň ticho.

7
00:00:18,602 --> 00:00:19,853
Ok.

8
00:00:19,895 --> 00:00:22,272
Mám pár správ.
Nie všetky sú dobré.

9
00:00:22,356 --> 00:00:24,441
Nebolo by lepšie,
ak by som bol pri tebe?

10
00:00:24,483 --> 00:00:27,653
Danny, všetko je lepšie,
keď ťa tu mám, ale možno...

11
00:00:27,694 --> 00:00:29,738
Ale toto
možno nie.

12
00:00:29,780 --> 00:00:31,907
Dobre.

13
00:00:31,907 --> 00:00:33,784
<i>LŽI...</i>

14
00:00:33,825 --> 00:00:35,827
<i>BEZCHARAKTERNÁ
COURTNEY NA MESIACI, PREZIDENTKA</i>

15
00:00:36,828 --> 00:00:39,373
<i>DOKTOR
ORIENT EXPRESS
MALÁ KLÁRA</i>

16
00:00:39,373 --> 00:00:40,374
<i>LEN TO
POVEDZ</i>

17
00:00:40,415 --> 00:00:42,251
Fajn, než
poviem všetko.

18
00:00:42,292 --> 00:00:45,045
Než poviem všetko,
čo som urobila zle...

19
00:00:49,675 --> 00:00:52,010
- Ľúbim ťa.
- Aj ja ťa ľúbim.

20
00:00:52,052 --> 00:00:54,263
<i>Nie, tak nie.
Nie tak automaticky.</i>

21
00:00:54,304 --> 00:00:55,347
........