1
00:00:01,352 --> 00:00:03,185
Minule v How to Get Away with Murder.

2
00:00:03,211 --> 00:00:06,638
Zastupuju jednu z obžalovaných.
Rebeccu Sutter.

3
00:00:06,664 --> 00:00:10,166
- Ví o tom ještě někdo jiný?
- Jenom já a Rebecca.

4
00:00:10,225 --> 00:00:13,531
Same, proč je tvůj penis
v mobilu mrtvé holky?

5
00:00:13,557 --> 00:00:15,991
Podělila se Lila
o nějaké detaily o tomto muži?

6
00:00:16,017 --> 00:00:18,217
Jenom, že byl ženatý.
Nazývala ho panem Darcym.

7
00:00:18,219 --> 00:00:21,754
Děkuji, že jsi si mě vybral a udělal
ze mě Frankovu holčičku. Mám přítele.

8
00:00:21,789 --> 00:00:23,706
Vím, jak jsi získala nahrávku
Rebečina doznání.

9
00:00:23,741 --> 00:00:27,226
Obě víme, pro koho v tomhle
domě jsi to udělala, a já to nebyla.

10
00:00:27,261 --> 00:00:30,224
- Rebecco?
- Wesi, Annalise nemůžeš věřit.

11
00:00:30,225 --> 00:00:31,906
- Co se stalo?
- Ta tapeta, Wesi.

12
00:00:32,159 --> 00:00:33,063
Podívej se na tu tapetu.

13
00:00:33,089 --> 00:00:36,169
- Co tu sakra děláte?!
- Váš manžel je pan Darcy.

14
00:00:44,627 --> 00:00:45,443
Jo.

15
00:00:49,649 --> 00:00:50,532
Jak je, holka?

16
00:01:09,020 --> 00:01:10,287
Alicio.

17
00:01:10,313 --> 00:01:11,830
V kolik jdeš na ten táborák?

18
00:01:11,865 --> 00:01:16,401
Co? Studijní skupina?
Ne, nemusím studovat. Mám trofej.

19
00:01:18,605 --> 00:01:22,690
Zavolám ti.
Je tam s tebou Michaela?

20
00:01:22,726 --> 00:01:25,877
Chci zpátky svou trofej.
Otevřete!

21
00:01:28,194 --> 00:01:31,762
- Vím, že tam jste!
- Všichni k zemi.

22
........