1
00:00:01,030 --> 00:00:02,800
<i>V předchozích dílech Elementary...</i>

2
00:00:02,830 --> 00:00:03,870
Kolik heroinu to je?

3
00:00:03,870 --> 00:00:05,140
Dost.

4
00:00:08,610 --> 00:00:10,730
Britská rozvědka
mě sem nepřišla zatknout.

5
00:00:11,440 --> 00:00:13,860
Já k britské rozvědce patřím.

6
00:00:13,910 --> 00:00:16,120
- Pověz mi o Sudomo Hanovi.
- Asi před třemi lety,

7
00:00:16,120 --> 00:00:18,320
když byl Sherlock
na vrcholku užívání drog,

8
00:00:18,330 --> 00:00:20,740
za ním přišel
Han s žádostí, aby se stal

9
00:00:20,750 --> 00:00:22,380
jakýmsi důvěrným poslem.

10
00:00:22,380 --> 00:00:23,880
Sherlock tu práci vzal?

11
00:00:23,880 --> 00:00:26,250
Naneštěstí si však neuvědomil,

12
00:00:26,250 --> 00:00:28,750
že Han
sponzoroval teroristické spiknutí.

13
00:00:28,750 --> 00:00:31,620
Jinými slovy,
vše, co jsi dělal pro MI6,

14
00:00:31,620 --> 00:00:33,060
bylo kvůli ochraně Sherlocka.

15
00:00:33,060 --> 00:00:34,390
Sherrington.

16
00:00:34,390 --> 00:00:35,560
Vy budete ten patron.

17
00:00:35,560 --> 00:00:36,730
Mám případ,

18
00:00:36,730 --> 00:00:38,590
myslím, že tak byste to nazval.

19
00:00:38,600 --> 00:00:40,010
Arthur Cadogan West.

20
00:00:40,010 --> 00:00:42,070
Dvě střelné rány do hrudi.

21
00:00:42,070 --> 00:00:44,150
Arthur West si myslel,

22
00:00:44,150 --> 00:00:45,650
že je v MI6 krtek.

23
00:00:45,650 --> 00:00:47,570
Ať paže ukradl
kdokoliv, tak chtěl ta čísla.

24
........