1
00:00:03,621 --> 00:00:05,269
<i>911. Co máte za problém?</i>

2
00:00:05,289 --> 00:00:07,290
<i>Musíte někoho poslat
do Briarcliffu.</i>

3
00:00:07,358 --> 00:00:08,758
<i>- Už čekají.
- Kdo čeká?</i>

4
00:00:08,826 --> 00:00:11,160
<i>Byl jsem velmi pracovitý hoch.</i>

5
00:00:11,728 --> 00:00:13,829
<i>Můžete mi říct vaše jméno?</i>

6
00:00:13,896 --> 00:00:14,866
Haló?

7
00:00:14,886 --> 00:00:16,770
<i>Moje jméno zjistíte,
až je najdete.</i>

8
00:00:16,890 --> 00:00:17,987
<i>Byli to podvodníci.</i>

9
00:00:18,107 --> 00:00:19,103
Policie.

10
00:00:21,570 --> 00:00:23,104
Je tu někdo?

11
00:00:30,211 --> 00:00:31,778
Ježíši, Bobby.

12
00:00:32,846 --> 00:00:35,882
Do prdele.

13
00:01:48,523 --> 00:01:51,720
<i>Myslívala jsem si,
že to je moje chyba.</i>

14
00:01:52,908 --> 00:01:56,511
<i>Moje vlastní dítě, které
ve mně žilo devět měsíců,</i>

15
00:01:56,631 --> 00:02:00,726
<i>které jsem hýčkala, koupala,
chovala a kterému jsem zpívala.</i>

16
00:02:02,557 --> 00:02:04,179
Mám dvě další děti, sestro,

17
00:02:04,299 --> 00:02:06,452
obě naprosto normální.

18
00:02:06,520 --> 00:02:09,683
Asi to bude pěkné
kvítko, paní Reynoldsová,

19
00:02:09,751 --> 00:02:12,149
<i>ale my tu nemáme
dětské oddělení.</i>

20
00:02:12,217 --> 00:02:14,114
<i>Ale ona je víc,
než jen dítě, sestro.</i>

21
00:02:14,182 --> 00:02:16,277
To je vlastně ten problém.

22
00:02:16,345 --> 00:02:17,777
Vždy se chovala jako dospělá.

23
00:02:17,844 --> 00:02:19,408
Nikdy neplakala, víte?
........