1
00:00:01,667 --> 00:00:07,222
<i>Oko za oko, zub za zub,
ruka za ruku, noha za nohu.
Exodus 21:24.</i>

2
00:00:32,961 --> 00:00:35,126
Takže ten barák
v Southwest Hills...

3
00:00:35,148 --> 00:00:38,350
Prodal jsem jim bezpečnostní
systém za 10 táců.

4
00:00:38,401 --> 00:00:41,820
Žena mě tam volala třikrát za týden.
Nedokázala si s tím poradit.

5
00:00:41,855 --> 00:00:47,910
A naposledy mi otevřela dveře,
jen v rozevlátém županu.

6
00:00:47,944 --> 00:00:49,194
Jasně.

7
00:00:49,245 --> 00:00:53,146
Tak jsem si řekl, že musí být
osamělá. O tom to celé je.

8
00:00:53,166 --> 00:00:56,633
Hlídej si, aby tě manžílek
nepřistihl, jak jí nastavuješ alarm.

9
00:00:56,669 --> 00:01:00,005
Musím jít
hodit bombu.

10
00:01:10,633 --> 00:01:13,936
Znám tě?

11
00:01:13,970 --> 00:01:17,322
Jo, znáš.
Znáš mě velice dobře.

12
00:01:23,846 --> 00:01:26,891
- Co chceš?
- Ty nevíš?

13
00:01:30,019 --> 00:01:31,653
Nemám ti co říct.

14
00:01:31,687 --> 00:01:36,522
Nemusíš to říkat mně,
ale řekneš to někomu jinému.

15
00:01:36,543 --> 00:01:39,055
- Co ti nabídnu, zlatíčko?
- Nedá si nic.

16
00:01:39,873 --> 00:01:42,247
Je na odchodu.

17
00:01:42,298 --> 00:01:44,363
Nebudu překážet.

18
00:01:45,452 --> 00:01:48,804
Myslela jsem, že to dokážu
hodit za hlavu, ale nejde to.

19
00:01:48,838 --> 00:01:50,973
Nevím, o čem
to mluvíš.

20
00:01:53,143 --> 00:01:56,061
Tohle ti možná pomůže
si vzpomenout.

21
00:02:00,733 --> 00:02:03,685
Teď už nezapomeneš.

........