1
00:00:01,126 --> 00:00:02,440
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,462 --> 00:00:06,517
Tvoje dítě je velmi aktivní.
Už to nebude dlouho trvat.

3
00:00:06,571 --> 00:00:09,282
Jsem teprve v šestém měsíci.

4
00:00:10,341 --> 00:00:11,808
Musíme tě ukrýt.

5
00:00:12,295 --> 00:00:14,930
Nesmíme vzbudit podezření
prince Viktora.

6
00:00:14,964 --> 00:00:17,533
Spojili jsme si tento útok
s dalšími dvěma podobnými.

7
00:00:17,567 --> 00:00:20,668
Vypadá to na sériového vraha
útočícího na muže v uniformách.

8
00:00:20,704 --> 00:00:22,938
"Wildesheer skalpuje
poražené nepřátele."

9
00:00:22,972 --> 00:00:25,874
"Z těchto válečných trofejí
si dělají plášť vlasů,"

10
00:00:25,908 --> 00:00:28,638
"jenž jim údajně dává sílu
poraženého bojovníka."

11
00:00:28,678 --> 00:00:30,578
Vezmeš si mě?

12
00:00:30,613 --> 00:00:32,680
- Vezmeš?
- Ano.

13
00:00:32,715 --> 00:00:33,681
Vezmu.

14
00:00:33,716 --> 00:00:35,217
Je to naše svatba.

15
00:00:35,251 --> 00:00:37,119
Každý musí akceptovat to,
kým jsou druzí.

16
00:00:37,153 --> 00:00:38,920
Překvapení!

17
00:00:38,955 --> 00:00:40,822
- Mami, tati.
- Tví rodiče?

18
00:00:40,857 --> 00:00:44,126
Neměj strach,
bude to v pořádku.

19
00:00:44,160 --> 00:00:47,161
Ne, ne, ne.

20
00:00:47,195 --> 00:00:49,797
Fuchsbau?
Co se to tu k čertu děje?

21
00:00:50,831 --> 00:00:53,498
- Tohle nebude nikdy fungovat.
- Nemůžu to už poslouchat.

22
00:00:53,568 --> 00:00:54,834
- Odcházím.
........