1
00:00:01,055 --> 00:00:02,834
Viděli jste ve Sleepy Hollow:

2
00:00:02,835 --> 00:00:04,044
Je to pravda, že máme syna?

3
00:00:04,045 --> 00:00:06,044
Řekla bych ti to,
když se poprvé probral.

4
00:00:06,045 --> 00:00:08,375
Katrina mi toho tajila příliš.

5
00:00:08,385 --> 00:00:11,384
Je těžké jí věřit tak,
jak bych měl.

6
00:00:11,385 --> 00:00:14,055
Snažil jsem se tě potěšit.

7
00:00:14,265 --> 00:00:15,325
Ty nemáš sám přemýšlet!

8
00:00:15,425 --> 00:00:17,395
Povinností vojáka je poslouchat!

9
00:00:18,155 --> 00:00:19,784
Henry ukradl Jincan.
Nevím,

10
00:00:19,785 --> 00:00:21,524
co má v plánu,
ale musí být zastaven.

11
00:00:21,525 --> 00:00:23,524
Nějaké dobro v něm je.

12
00:00:23,525 --> 00:00:24,525
Co to říkáš, Crane?

13
00:00:24,535 --> 00:00:26,535
Musím bojovat za mého syna.

14
00:00:46,815 --> 00:00:48,824
Už je čas?

15
00:00:48,825 --> 00:00:50,654
Pár hodin mi zbývá,

16
00:00:50,655 --> 00:00:53,395
než se budu muset hlásit.

17
00:00:55,025 --> 00:00:56,895
Tak je využijme moudře.

18
00:00:59,165 --> 00:01:01,934
Těchto posledních pár dní

19
00:01:01,935 --> 00:01:04,865
bylo jako neočekávaný dar.

20
00:01:07,275 --> 00:01:09,274
Nechci vypadat nevděčně.

21
00:01:09,275 --> 00:01:13,075
Vím, že si tě generál Washington
žádá v New Yorku.

22
00:01:14,785 --> 00:01:17,344
Tahle válka skončí.

23
00:01:17,345 --> 00:01:21,585
Bude to příběh, který budeme
ve stáří vyprávět dětem.

24
00:01:25,025 --> 00:01:28,424
........