1
00:00:08,050 --> 00:00:15,891
přeložil VEGETOL

2
00:00:35,035 --> 00:00:38,914
Máme jen pozorovat,

3
00:00:39,540 --> 00:00:41,416
rozumíš?

4
00:01:04,022 --> 00:01:07,651
Nezačínej pronásledování, rozumíš?

5
00:02:14,718 --> 00:02:16,970
Ukonči pronásledování.

6
00:02:19,932 --> 00:02:22,017
Cole!

7
00:05:17,693 --> 00:05:20,237
Sarah?

8
00:05:20,737 --> 00:05:22,531
Sarah!

9
00:05:40,757 --> 00:05:42,551
Sarah!

10
00:06:08,327 --> 00:06:10,454
Sarah.

11
00:06:24,968 --> 00:06:27,179
Mario, to je v pořádku.

12
00:06:27,179 --> 00:06:30,807
Mario, to je v pořádku.
Uklidni se.

13
00:06:30,807 --> 00:06:33,018
Je to v pořádku.

14
00:06:36,188 --> 00:06:38,649
No, no. No problemo.

15
00:06:42,986 --> 00:06:45,322
Ne, Mario!

16
00:06:45,322 --> 00:06:48,116
Nic se neděje, dobře?

17
00:07:09,805 --> 00:07:11,849
Haló?

18
00:07:11,849 --> 00:07:16,603
Cole, Cole jsem v průšvihu.

19
00:07:22,234 --> 00:07:25,028
Co se stalo?

20
00:07:25,028 --> 00:07:28,031
Neudělal jsem to, přísahám.
Neudělal.

21
00:07:29,700 --> 00:07:31,910
Neudělal co?

22
00:07:31,910 --> 00:07:34,204
To nejde vysvětlit.

23
00:07:36,540 --> 00:07:38,709
Myslí si...

24
00:07:40,210 --> 00:07:43,046
<i>Myslí si, že jsem to udělal.</i>

25
00:07:44,047 --> 00:07:46,466
........