1
00:00:33,700 --> 00:00:35,700
Běž, přines ostřejší.

2
00:00:53,700 --> 00:00:55,700
Davide?

3
00:00:58,540 --> 00:01:00,250
~ Davide!
~ Mám hotovo!

4
00:01:00,300 --> 00:01:02,210
Máš pomoct děvčatům uklidit.

5
00:01:02,260 --> 00:01:03,490
Neřekly si.

6
00:01:03,540 --> 00:01:06,770
Počkej, ty ale dostaneš!

7
00:01:06,820 --> 00:01:09,090
Nech ho.
Je to desetiletej kluk.

8
00:01:09,140 --> 00:01:11,140
To ho neomlouvá.

9
00:01:13,340 --> 00:01:15,330
Radši už půjdu.

10
00:01:15,380 --> 00:01:18,170
~Nezůstaneš na večeři?
~ Ne, vévoda se zítra vrací,

11
00:01:18,220 --> 00:01:20,290
tak musím dodělat pár věcí.

12
00:01:20,340 --> 00:01:21,970
Doprovodím tě domů.

13
00:01:22,020 --> 00:01:23,610
Vždyť je to kousek.

14
00:01:23,660 --> 00:01:25,660
A já potřebuju na vzduch.

15
00:01:33,260 --> 00:01:34,930
Co se jí stalo?

16
00:01:34,980 --> 00:01:36,980
Ukaž.

17
00:01:38,060 --> 00:01:40,060
To je lepší. Bude to dobré.

18
00:01:41,020 --> 00:01:44,820
Jen doprovodím tetu Sáru domů a pak se stavím v přístavu.

19
00:01:46,100 --> 00:01:47,340
Páni!

20
00:02:28,980 --> 00:02:33,010
Musím v neděli do Islingtonu pro dřevo na topení,
jestli si chceš udělat výlet.

21
00:02:33,060 --> 00:02:36,660
Thomasi Farrinere, vy tedy víte, jak nalákat děvče!

22
00:02:38,180 --> 00:02:40,010
Hej! Pojď sem!

23
00:02:40,060 --> 00:02:41,250
Nech ho, Tome.

24
00:02:41,300 --> 00:02:42,810
Někdo je musí srovnat.

........