1
00:00:09,869 --> 00:00:12,761
MAJORITNÉ ZLOČINY 2x14
* VSADIŤ VŠETKO *

4
00:00:25,885 --> 00:00:29,525
- Steve, drž sa za mnou, dobre?
- Dobre, idem.

6
00:00:29,860 --> 00:00:33,098
Nebudem ťa znova hľadať po celom
country klube, ak sa znova stratiš.

7
00:00:33,128 --> 00:00:36,028
Nestralil som sa tu už týždne.

8
00:00:36,299 --> 00:00:37,693
Hej! Hej, Mike.

9
00:00:38,398 --> 00:00:40,942
- Čo myslíš, koľko prachov
zarobíme dnes večer? - Kopu.

10
00:00:41,098 --> 00:00:44,910
Včera tu bol stredoškolský
turnaj. A to sú otrasní hráči.

13
00:00:52,730 --> 00:00:53,730
Mike!

14
00:00:53,760 --> 00:00:55,840
Nehuč tak, inak nás chytia.

15
00:00:55,870 --> 00:00:57,766
Nikto tu nie je.
Len si pohni, Steve.

16
00:00:57,796 --> 00:01:00,428
Čím skôr vlezieš do vody,
tým skôr odtiaľto vypadneme.

17
00:01:00,458 --> 00:01:02,607
Prečo do nej vždy chodím ja?

18
00:01:02,637 --> 00:01:05,098
- Prečo nikdy nechodíš ty? - Naposledy
si ma z nej 4 krát vytiahol, ...

19
00:01:05,128 --> 00:01:08,826
lebo si si myslel, že si niečo počul
a nakonie sme mali až šesť loptičiek.

20
00:01:08,856 --> 00:01:09,856
Priprav sa.

21
00:01:10,896 --> 00:01:11,896
Choď.

22
00:01:12,916 --> 00:01:15,330
- Čo ak ťa niekto napadne, kým
budem vo vode? - Nič sa mi nestane.

23
00:01:15,360 --> 00:01:19,600
Len zdvihni loptičky, daj ich do sieťky
a trhni tyčou, keď ju bude treba vyprázdniť.

25
00:02:25,386 --> 00:02:26,386
Sklapni!

26
00:02:28,846 --> 00:02:31,337
Dostaneš nás do problémov.
Sklapni! Steve!

27
00:02:31,367 --> 00:02:34,799
- Tam dole niekto je!
- Nikto tam nie je, jasné?

28
00:02:34,829 --> 00:02:36,894
- Tam dole niekto je!
........