1
00:00:07,993 --> 00:00:10,719
JSI TU?
TEN FILM UŽ ZAČÍNÁ!!!

2
00:00:10,720 --> 00:00:12,354
V TAXÍKU.

3
00:00:15,128 --> 00:00:18,026
KDE JSI?
ČERSTVÝ POPKORN UŽ DOŠEL.

4
00:00:18,027 --> 00:00:19,861
ZBYLA JEN ZRNÍČKA.

5
00:00:19,862 --> 00:00:21,302
JSEM V DAVU.

6
00:00:21,303 --> 00:00:24,098
ASI MĚ NEVIDÍŠ, ALE JSEM TU.

7
00:00:24,099 --> 00:00:25,867
Kde?

8
00:00:25,868 --> 00:00:27,827
TAK DOST.
ODCHÁZÍM.

9
00:00:28,903 --> 00:00:30,538
Miláčku, kde jsi byl?

10
00:00:30,539 --> 00:00:32,106
Čekám tu na tebe
celou dobu.

11
00:00:32,141 --> 00:00:33,941
- Jdeme dovnitř.
- Ne, ne, ne, ne, ne.

12
00:00:33,942 --> 00:00:36,443
Je to Kmotr II.,
na tom filmu jsem vyrůstal.

13
00:00:36,444 --> 00:00:38,112
Jestli nebudu sedět na místě
než začne kvíz,

14
00:00:38,113 --> 00:00:41,048
zkazí mi to zážitek z celého filmu. Totálně.

15
00:00:41,049 --> 00:00:42,416
Zlato, o čem to mluvíš?

16
00:00:42,450 --> 00:00:44,885
Zážitek z filmu je o tom
kontrolovat mobil,

17
00:00:44,886 --> 00:00:45,752
lidi to sledují

18
00:00:45,753 --> 00:00:47,521
a muchlovačka přes oblečení.
Tút!

19
00:00:47,522 --> 00:00:49,390
- Hej, tohle tu nedělej.
- V pohodě.

20
00:00:49,391 --> 00:00:50,591
Tak jo, jdeme, pojď.

21
00:00:50,625 --> 00:00:54,728
Můžeme dostat dva lístky,
jeden dospělý a jedno dítě?

22
00:00:54,762 --> 00:00:56,306
Promiňte, ale máme vyprodáno.

23
........