1
00:00:46,540 --> 00:00:48,320
Margaret.

2
00:00:48,374 --> 00:00:49,790
Opět tady zůstáváte?

3
00:00:49,910 --> 00:00:51,275
Ano.

4
00:00:51,277 --> 00:00:52,726
Šetří to peníze.

5
00:00:53,428 --> 00:00:55,628
Promluvíme si, až se vrátím.

6
00:00:55,630 --> 00:00:57,781
Budu tady.

7
00:02:11,049 --> 00:02:15,049
NCIS: LA 6x05
Black Budget - Tajné rozpočty

8
00:02:15,073 --> 00:02:20,392
překlad: jeriska03 a ykayka
korekce: jeriska03

9
00:02:20,512 --> 00:02:24,780
www.neXtWeek.cz

10
00:02:34,298 --> 00:02:36,815
No, pěkný víkend i vám všem.

11
00:02:36,817 --> 00:02:38,017
Tohle už víme.

12
00:02:38,019 --> 00:02:40,636
Dnes v 12:02 odpoledne

13
00:02:40,638 --> 00:02:43,650
napadlo šest silně ozbrojených
mužů pobočku ministerstva obrany

14
00:02:43,770 --> 00:02:45,570
pro účetnictví a kontrakty.

15
00:02:45,677 --> 00:02:48,309
Podle všeho to byl profesionální
a velmi dobře připravený útok.

16
00:02:48,429 --> 00:02:52,997
Peníze pro většinu operací
v Pacifiku tečou přes tuhle kancelář.

17
00:02:53,117 --> 00:02:54,800
A můžeme říct, že i včetně

18
00:02:54,802 --> 00:02:57,470
některých nejutajovanějších
operací Pentagonu.

19
00:02:57,472 --> 00:02:59,839
Jako naše operace.

20
00:02:59,841 --> 00:03:02,941
Přesně. Financování zvláštních
projektů NCIS se generuje přímo tam.

21
00:03:03,061 --> 00:03:05,862
Počkat, to znamená,
že nedostaneme zaplaceno?

22
00:03:05,864 --> 00:03:07,895
To se dá zařídit, detektive.

23
00:03:08,015 --> 00:03:10,399
Protože je víkend,

........