1
00:00:25,108 --> 00:00:26,818
Zastaviť!

2
00:00:27,110 --> 00:00:31,782
Čata NRC-077
pripravená na kontrolu, pane.

3
00:00:31,865 --> 00:00:39,665
Kadeti, prišli ste k nám ako deti
a o pár týždňov odídete ako vojaci.

4
00:00:39,748 --> 00:00:45,546
Keď dokončíte svôj tréning,
budete pripravení slúžiť Cisárovi.

5
00:00:45,629 --> 00:00:50,259
Dnes otestujeme
vašu silu a odhodlanie.

6
00:00:50,425 --> 00:00:54,471
- Ste pripravení stať sa vojakmi?
- Áno, pane.

7
00:00:54,680 --> 00:00:56,181
Pohov.

8
00:01:05,399 --> 00:01:08,193
<b>STAR WARS POVSTALCI
"Breaking Ranks"</b>

9
00:01:13,490 --> 00:01:14,658
<i>Dev?</i>

10
00:01:15,158 --> 00:01:16,201
<i>Hej, Dev?</i>

11
00:01:16,994 --> 00:01:18,871
- Dev?
- Čože?

12
00:01:18,871 --> 00:01:23,667
- Dev Morgan, si tu?
- Hej, jasne, Dev Morgan. To som ja.

13
00:01:23,917 --> 00:01:28,213
- Páni, musíš byť pod riadnym tlakom.
- Prepáč Jai, ale kto je pod tlakom?

14
00:01:28,213 --> 00:01:30,257
Určite nie ten, kto vyhral
doteraz každú skúšku.

15
00:01:30,257 --> 00:01:35,095
- Áno, ale dnes to vyhrám ja.
- To si hovoril už včera.

16
00:01:38,348 --> 00:01:42,853
Kadeti, zostupujete do
"Studne", z ktorej budete musieť

17
00:01:42,853 --> 00:01:45,480
uvážlivo a primeranou
rýchlosťou vyliezť.

18
00:01:46,398 --> 00:01:51,069
Víťazi získajú poctu, slúžiť
na centrále Impéria ako výpomoc.

19
00:01:51,069 --> 00:01:55,073
Tí, ktorí to nezvládnu,
budú slúžiť pod dozorcom Grintom

20
00:01:55,073 --> 00:01:58,285
a budú si želať,
aby nikdy von nevyliezli.

21
00:01:58,285 --> 00:02:01,163
- Toto vyhrám.
- Dnes nie, Kell.
........