1
00:00:23,388 --> 00:00:25,156
Mapy sú dokončené, Smitty?

2
00:00:25,158 --> 00:00:27,725
Jo, chlapci z vlády budú
poznať túto krajinu,

3
00:00:27,727 --> 00:00:29,677
ako keby tu osobne boli.

4
00:00:29,679 --> 00:00:32,414
Hej, čo tu robí obrázok
náčeľníka Crazy Horse?

5
00:00:32,416 --> 00:00:34,365
No, ak ho tu nechceš, zaves
ho na strom.

6
00:00:34,367 --> 00:00:37,318
Ah, znovu indiánske vojny.

7
00:00:39,321 --> 00:00:41,923
Dve sústa a horúca vaňa, že ho
netrafíš medzi oči.

8
00:00:41,925 --> 00:00:42,991
Som za.

9
00:00:42,993 --> 00:00:44,325
Hyjé!

10
00:00:49,966 --> 00:00:51,316
Hmm.

11
00:00:56,939 --> 00:00:58,573
Zdá sa, že horúci kúpeľ
je na teba.

12
00:00:58,575 --> 00:00:59,574
Hyjé! Hej!

13
00:00:59,576 --> 00:01:01,443
Kde dostaneme horúci kúpeľ?

14
00:01:01,445 --> 00:01:04,045
Hyjé! Hyjé! Hyjé!

15
00:01:21,079 --> 00:01:24,199
Prečo myslíš, že sa utáborili
v túto dennú dobu?

16
00:01:24,201 --> 00:01:26,334
Neviem.
Poďme sa pozrieť.

17
00:01:30,556 --> 00:01:32,357
Počítam, že sme niekde...

18
00:01:32,359 --> 00:01:35,060
Niekto prichádza!

19
00:01:48,457 --> 00:01:49,991
Zdravím.
Nejaké ťažkosti?

20
00:01:49,993 --> 00:01:52,143
Uh, obávam sa, že sú.

21
00:01:52,145 --> 00:01:54,479
Viete, náš sprievodca dostal
horúčku a zomrel

22
00:01:54,481 --> 00:01:56,547
a my sme pokračovali ďalej.

23
00:01:56,549 --> 00:01:58,250
A myslím, že sme sa stratili.
........