1
00:00:00,024 --> 00:00:03,116
Danny Pink...
zomrel.

2
00:00:03,457 --> 00:00:06,150
Prišli sme sem tvojho
priateľa vytiahnuť z hrobu.

3
00:00:06,295 --> 00:00:08,375
To sú hrobky.
Vodné hrobky.

4
00:00:08,422 --> 00:00:10,454
Prečo by sa niekto
tak snažil?

5
00:00:11,947 --> 00:00:13,254
Si mŕtvy a...

6
00:00:13,255 --> 00:00:15,801
a toto je
to po tom.

7
00:00:15,830 --> 00:00:17,208
Gallifrejský
pevný disk.

8
00:00:17,514 --> 00:00:19,506
Technológia
Pánov času.

9
00:00:20,475 --> 00:00:24,386
Poznáš kľúčovú strategickú
nevýhodu ľudskej rasy?

10
00:00:24,387 --> 00:00:26,470
Mŕtvi prevyšujú
počet živých.

11
00:00:26,471 --> 00:00:28,390
Kto si?

12
00:00:28,391 --> 00:00:30,467
Ále, vieš, kto som.
Som Missy.

13
00:00:32,399 --> 00:00:34,390
Už si predsa
nemôžem hovoriť

14
00:00:34,391 --> 00:00:37,419
Majster,
no nie?

15
00:00:48,415 --> 00:00:50,466
Počkaj!
Nemôžeš ma zabiť!

16
00:00:50,467 --> 00:00:52,414
<i>Nesprávne.</i>

17
00:00:52,415 --> 00:00:55,462
Som strategická výhoda.
Nažive, som taktická výhoda.

18
00:00:55,463 --> 00:00:59,383
Zomriem a som tvojou najväčšou chybou.
Nevieš, kto som!

19
00:01:01,383 --> 00:01:04,446
<i>Si Klára Oswaldová.
Si človek.</i>

20
00:01:04,447 --> 00:01:05,479
<i>Nie si
dôležitá.</i>

21
00:01:08,475 --> 00:01:12,466
Nesprávne. Vieš, presne
........