1
00:00:00,000 --> 00:00:02,070
Chtěl bych se zeptat na bratra,
Williama Farrinera.

2
00:00:02,120 --> 00:00:04,110
Sloužil na Charity, lodi Jejího Veličenstva.

3
00:00:04,160 --> 00:00:06,400
Má ženu a syna, pane.
Potřebuje to vědět.

4
00:00:09,120 --> 00:00:10,990
Bohužel, já...

5
00:00:11,040 --> 00:00:13,310
Nemám dobré zprávy.

6
00:00:13,360 --> 00:00:15,640
Přeji dobrou noc, paní.

7
00:00:18,120 --> 00:00:20,030
Thomasi.

8
00:00:20,080 --> 00:00:22,720
~ Kdo to byl?
~ Ah, jen známý z kostela.

9
00:00:25,520 --> 00:00:27,400
Vaše Výsosti.

10
00:00:29,720 --> 00:00:31,630
Jak jste se sem dostal?

11
00:00:31,680 --> 00:00:33,470
Nechte mně hádat.

12
00:00:33,520 --> 00:00:35,190
Jste katolík.

13
00:00:35,240 --> 00:00:37,470
Očekával bych, že budu v bezpečí
alespoň ve svém vlastním paláci.

14
00:00:37,520 --> 00:00:39,990
~ O to bylo postaráno.
~ Budete-li souhlasit a pomůžete mi...

15
00:00:40,040 --> 00:00:44,710
bude pro mne snažší uvěřit Vám,
že jste nesedla Hanfordovi na vějičku.

16
00:00:44,760 --> 00:00:46,790
Víte, vrátil se dnes ráno

17
00:00:46,840 --> 00:00:48,990
se španělským vojákem jménem Romero...

18
00:00:49,040 --> 00:00:50,790
Děkuji.

19
00:00:50,840 --> 00:00:54,670
.. a je pravděpodobné, že má
v plánu zaútočit na krále.

20
00:00:54,720 --> 00:00:58,080
Chci být informován o všem, co se v tom domě děje.

21
00:01:02,840 --> 00:01:04,800
Hano!

22
00:01:05,840 --> 00:01:07,830
~ Hano.
~ U nás hořelo.

23
00:01:07,880 --> 00:01:09,800
O všechno jsme přišli.

........