1
00:00:00,460 --> 00:00:11,420
Tajemné X

2
00:00:21,420 --> 00:00:27,837
Režie:
Benjamin Christensen

3
00:00:27,838 --> 00:00:35,108
Scénář:
Benjamin Christensen
& Laurids Skands

4
00:00:35,509 --> 00:00:42,040
Kamera:
Emil Dinesen

5
00:00:42,740 --> 00:00:44,296
Hrají:

6
00:00:44,597 --> 00:00:51,131
Poručík van Hauen...
Benjamin Christensen

7
00:00:51,132 --> 00:01:00,686
Jeho manželka... Karen Sandberg
Hrabě Spinelli... Hermann Spiro

8
00:01:00,687 --> 00:01:08,860
Kontraadmirál van Hauen... Fritz Lampretch
Jane, chůva... Amanda Lund

9
00:01:12,160 --> 00:01:18,496
Hrozí válka. Poručík van Hauen
píše svou poslední vůli.

10
00:02:12,300 --> 00:02:18,331
"Naše vlajka je k tomu
příliš dobrá!"

11
00:03:40,580 --> 00:03:46,656
Poručík van Hauen předává
poslední vůli své ženě.

12
00:04:16,660 --> 00:04:21,751
Hrabě Spinelli zbožňuje
paní van Hauen.

13
00:04:28,340 --> 00:04:34,500
<i>Nerozvážně jsem vám
slíbila můj obrázek.</i>

14
00:04:34,701 --> 00:04:41,714
<i>Už mě nesmíte mě více žádat.
Miluji svého manžela a děti.</i>

15
00:04:47,300 --> 00:04:49,612
O PŮLNOCI POZOR NA X!

16
00:04:59,160 --> 00:05:05,657
<i>...a má láska k vám by
si žádala mnoho obětí.</i>

17
00:05:05,858 --> 00:05:10,033
<i>Váš hrabě Spinelli.</i>

18
00:05:30,380 --> 00:05:33,777
<i>Rozkazy poručíku van Hauenovi:</i>

19
00:05:33,978 --> 00:05:41,045
<i>Okamžitě převzít velení
nad křižníkem "Gelderland"</i>

20
00:05:41,246 --> 00:05:44,033
<i>van Hauen, kontraadmirál</i>

21
00:07:11,420 --> 00:07:14,899
Flotila vlasti

22
........