1
00:00:32,864 --> 00:00:34,747
Tu je Bishopová.

2
00:00:34,749 --> 00:00:35,948
Sledujem posledného podozrivého.

3
00:00:35,950 --> 00:00:38,534
Sekcia 8, časť 2.

4
00:00:47,095 --> 00:00:49,462
NCIS! Hore ruky!

5
00:00:49,464 --> 00:00:52,849
Povedala som, “Ruky hore!”

6
00:01:02,394 --> 00:01:03,643
Bishopka, si mŕtva.

7
00:01:03,645 --> 00:01:06,145
Viem.

8
00:01:06,147 --> 00:01:08,531
Máš ostré lakte.

9
00:01:08,533 --> 00:01:09,982
Pokazila som to.

10
00:01:09,984 --> 00:01:11,284
Nie tak celkom.

11
00:01:11,286 --> 00:01:12,485
Študenti pozor,

12
00:01:12,487 --> 00:01:13,986
hláste sa vo veliteľskej
miestnosti na poradu.

13
00:01:13,988 --> 00:01:15,204
Počul si Gibbsa.
Umrela som.

14
00:01:15,206 --> 00:01:16,656
Odtiaľ sa nedá vrátiť.

15
00:01:16,658 --> 00:01:19,425
Vieš o tom, že si naozaj neumrela

16
00:01:19,427 --> 00:01:21,544
a že toto je len cvičenie?

17
00:01:21,546 --> 00:01:23,079
Ani sa na mňa nepozrel.

18
00:01:23,081 --> 00:01:24,497
To je jeho tichá
forma povzbudenia.

19
00:01:24,499 --> 00:01:26,916
DiNozzo.

20
00:01:26,918 --> 00:01:28,167
Nie je to náhodou pôvodca

21
00:01:28,169 --> 00:01:30,503
nášho malého cvičenia.

22
00:01:30,505 --> 00:01:32,388
Počula som, že zas opaľuješ
Leia Pendergastovú.

23
00:01:32,390 --> 00:01:33,423
Od koho?

24
00:01:33,425 --> 00:01:35,425
Od Lei, chodíme na spining.

........