1
00:00:12,300 --> 00:00:13,716
Napiš Michelle.

2
00:00:13,718 --> 00:00:15,218
Co jí mám napsat?

3
00:00:15,220 --> 00:00:16,919
Ne ty. Mám
novou diktovací aplikaci.

4
00:00:16,921 --> 00:00:18,004
Je to jako kouzlo.

5
00:00:18,006 --> 00:00:19,756
Napiš Michelle.

6
00:00:19,758 --> 00:00:21,218
<i>Promiňte. Nerozumím.</i>

7
00:00:21,338 --> 00:00:22,199
Očividně.

8
00:00:23,645 --> 00:00:25,645
Napiš Michelle.

9
00:00:25,647 --> 00:00:27,897
<i>Co chcete Michelle napsat?</i>

10
00:00:29,067 --> 00:00:30,817
Instalatér přijde ve dvě.

11
00:00:33,605 --> 00:00:36,204
“Velryba v kánoi.”
Páni, fakt to funguje.

12
00:00:36,324 --> 00:00:37,690
<i>Chcete zprávu odeslat?</i>

13
00:00:37,692 --> 00:00:38,741
- Ano.
- Ne.

14
00:00:38,743 --> 00:00:39,942
<i>Zpráva odeslána.</i>

15
00:00:40,062 --> 00:00:41,327
Dej mi to.

16
00:00:44,099 --> 00:00:46,666
Přesně tomu jsem se chtěl vyhnout.

17
00:00:46,668 --> 00:00:49,535
Neměl bys textovat a řídit, Same.

18
00:00:49,537 --> 00:00:50,953
Jednou za čas
bys měl respektovat zákony.

19
00:00:50,955 --> 00:00:52,121
Jo.

20
00:00:58,613 --> 00:00:59,762
Dobře.

21
00:00:59,764 --> 00:01:00,930
To to sakra je?

22
00:01:02,283 --> 00:01:03,599
To je FBI.

23
00:01:05,520 --> 00:01:06,686
Agente Hanno!

24
00:01:06,688 --> 00:01:09,255
Ihned vyndejte obě ruce z okénka.

........