1
00:00:05,280 --> 00:00:10,240
Toto je příběh o tom, jak vznikla Británie.

2
00:00:10,240 --> 00:00:11,880
O tom, jak naši zemi její lidé,

3
00:00:11,880 --> 00:00:15,800
vytvářeli po tisíce let dávné historie.

4
00:00:21,880 --> 00:00:23,880
Tato Británie

5
00:00:23,880 --> 00:00:27,800
je zvláštní a cizí svět.

6
00:00:27,800 --> 00:00:32,880
Svět, který obsahuje epický příběh
naší dávné, prehistorické minulosti.

7
00:00:35,320 --> 00:00:37,960
Náhlá změna klimatu a nestabilita

8
00:00:37,960 --> 00:00:39,360
ukončili Dobu bronzovou

9
00:00:39,360 --> 00:00:40,600
a vedli k nové éře…

10
00:00:41,800 --> 00:00:42,840
železa.

11
00:00:45,920 --> 00:00:49,560
Byla to doba, brochsů na severu…

12
00:00:49,560 --> 00:00:51,800
Vše, co toto místo říká je, "nepouštět."

13
00:00:51,800 --> 00:00:54,000
… a hradišť na jihu,

14
00:00:54,000 --> 00:00:58,840
označení území, ve kterém
kontrola nad půdou bylo vše.

15
00:00:58,840 --> 00:01:01,080
Co se objevilo

16
00:01:01,080 --> 00:01:03,120
byl svět Keltské Británie -

17
00:01:03,120 --> 00:01:05,560
společnost válečníků,

18
00:01:05,560 --> 00:01:07,640
Druidů,

19
00:01:07,640 --> 00:01:10,520
a králů s mimořádným bohatstvím.

20
00:01:10,520 --> 00:01:12,680
Jaké události byl svědkem

21
00:01:12,680 --> 00:01:17,160
a jakou mocí vládnul?

22
00:01:18,720 --> 00:01:21,360
Nyní cesta pokračuje

23
00:01:21,360 --> 00:01:23,320
další kapitolou

24
00:01:23,320 --> 00:01:25,720
v našem epickém příběhu.

25
00:01:25,720 --> 00:01:29,200
........