1
00:00:58,703 --> 00:01:02,456
<i>Když máte horečku a kašel</i>
<i>nebo bolení v krku,</i>

2
00:01:02,623 --> 00:01:04,041
<i>zůstaňte doma.</i>

3
00:01:04,208 --> 00:01:07,294
<i>Na 95% je to uměle vyrobené.</i>
<i>Uniklo to z laboratoře.</i>

4
00:01:07,462 --> 00:01:09,171
<i>Zjistilo se, že virus pochází</i>

5
00:01:09,339 --> 00:01:12,591
<i>ze zkoušek léků</i>
<i>v sanfranciské laboratoři Gen-Sys.</i>

6
00:01:12,759 --> 00:01:15,010
<i>Laborant, nyní nazývaný "Pacient nula",</i>

7
00:01:15,178 --> 00:01:18,889
<i>byl náhodou vystaven retroviru ALZ-1 13,</i>

8
00:01:19,057 --> 00:01:21,808
<i>pokusnému léku na Alzheimera</i>
<i>testovanému na šimpanzích.</i>

9
00:01:21,976 --> 00:01:25,103
<i>Nakažení šimpanzi vykazovali</i>
<i>náladové a agresivní chování,</i>

10
00:01:25,271 --> 00:01:27,064
<i>v jehož důsledku unikli z ústavu.</i>

11
00:01:27,231 --> 00:01:29,441
<i>Známá událost na mostě Golden Gate,</i>

12
00:01:29,609 --> 00:01:31,526
<i>šestihodinový střet s policií,</i>

13
00:01:31,694 --> 00:01:34,196
<i>skončila útěkem opic do Muirského lesa.</i>

14
00:01:34,364 --> 00:01:37,908
<i>Pohotovosti se plní pacienty</i>
<i>vykazujícími příznaky nemoci,</i>

15
00:01:38,076 --> 00:01:39,868
<i>které se už říká "opičí chřipka".</i>

16
00:01:40,036 --> 00:01:42,204
<i>CDC odhaduje počet obětí</i>

17
00:01:42,372 --> 00:01:45,707
<i>v následujících šesti až osmi měsících</i>

18
00:01:45,875 --> 00:01:47,084
<i>na 5 až 1 50 milionů.</i>

19
00:01:47,251 --> 00:01:51,630
<i>Každému, kdo jeví příznaky infekce,</i>
<i>bude poskytnuta zvláštní péče zde,</i>

20
00:01:51,798 --> 00:01:54,257
<i>v letištním účelovém karanténním středisku.</i>

21
00:01:54,425 --> 00:01:58,387
<i>Mnohé z přírůstků jsou děti,</i>
<i>které ztratily spojení se svými rodiči.</i>

22
00:01:58,554 --> 00:02:01,014
<i>Povinná karanténa</i>
<i>vyvolala občanské nepokoje.</i>

23
00:02:01,182 --> 00:02:03,058
<i>Dochází k rozdělení rodin.</i>
........