1
00:01:14,542 --> 00:01:16,836
Hladovku? Jak dlouho už?

2
00:01:16,919 --> 00:01:18,880
Od včerejška nic nesnědla.

3
00:01:18,963 --> 00:01:21,174
- Nosíte jí jídlo pravidelně?
- Ano, pane.

4
00:01:21,299 --> 00:01:23,176
Proč jí to nenacpete do krku?

5
00:01:23,259 --> 00:01:25,052
Není to tak lehké, pane Andrewsi.

6
00:01:25,136 --> 00:01:28,890
Promluvím s ní. Přineste tam nějaké jídlo.

7
00:01:29,348 --> 00:01:30,683
Ano, pane.

8
00:01:31,893 --> 00:01:34,520
Nesním nic, dokud mě nepustíš z téhle lodi.

9
00:01:34,604 --> 00:01:37,148
No tak, Ellie. Víš, že bude po mém!

10
00:01:37,273 --> 00:01:40,443
Tentokrát ne! Už jsme se vzali.

11
00:01:40,526 --> 00:01:42,820
Ale žít s ním nikdy nebudeš.

12
00:01:42,945 --> 00:01:43,863
Za to ručím.

13
00:01:43,988 --> 00:01:46,741
Pochop to, King Westley a já jsme svoji!

14
00:01:46,824 --> 00:01:50,411
Definitivně, legálně, opravdu svoji!
Konec, tečka.

15
00:01:50,495 --> 00:01:53,748
Nic s tím nenaděláš. Já i on jsme plnoletí.

16
00:01:53,873 --> 00:01:55,416
Zatímco jsi tu,

17
00:01:55,500 --> 00:01:58,461
zařídil jsem, aby byl váš sňatek anulován.

18
00:01:58,544 --> 00:02:01,881
Anulován. K tomu mám co říct a King také.

19
00:02:01,964 --> 00:02:03,341
To očekávám.

20
00:02:05,301 --> 00:02:07,428
Bašta. Pojďte dál.

21
00:02:07,637 --> 00:02:10,014
Řekla jsem, že sem nemáte nosit jídlo.

22
00:02:10,181 --> 00:02:12,308
Klid. To není pro tebe.

23
00:02:12,475 --> 00:02:13,726
Položte to tam.

24
00:02:22,485 --> 00:02:24,862
Ty jsi tak chytrý. Tak mazaný.

25
00:02:25,279 --> 00:02:26,614
........