1
00:00:00,003 --> 00:00:02,203
<i>V předchozích dílech The Originals...</i>

2
00:00:02,303 --> 00:00:04,642
Předpokládám,
že mluvím se svou matkou.

3
00:00:04,705 --> 00:00:06,218
Přišla jsem naši
rodinu vyléčit.

4
00:00:06,220 --> 00:00:11,021
Odčiním všechno, co se stalo
a dám vám nový život.

5
00:00:11,030 --> 00:00:14,133
- Myslím, že jsem neměl to
potěšení. - Takže mě nepoznáváš?

6
00:00:14,135 --> 00:00:16,109
Už je to dlouho, Finne.

7
00:00:16,111 --> 00:00:19,019
Musím se vrátit na kampus.
Mám schůzku s novým poradcem.

8
00:00:19,021 --> 00:00:20,623
- Pan Griffith?
- Říkejte mi Vincente.

9
00:00:20,721 --> 00:00:24,555
Aidene, vy s Oliverem doprovoďte
děti. My se postaráme o zbytek.

10
00:00:28,729 --> 00:00:31,130
- Už ne. - Obávám se,
že jsme teprve začali.

11
00:00:31,132 --> 00:00:34,002
- Co se děje, Hayley?
- Elijahovi se něco stalo.

12
00:00:34,004 --> 00:00:36,575
- Zmizel.
- Přestaň bojovat, Elijahu.

13
00:00:36,577 --> 00:00:38,083
Chci, aby ses
přidal k naší rodině

14
00:00:38,085 --> 00:00:41,133
a vzal si tělo smrtelníka.
Všichni můžeme být zase šťastní.

15
00:00:41,135 --> 00:00:42,501
Vypadni z mé hlavy.

16
00:00:42,503 --> 00:00:46,981
Mír najdeš jen po mém.

17
00:00:49,758 --> 00:00:52,658
NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ, 972 n.l.

18
00:01:15,868 --> 00:01:17,337
Sestro,

19
00:01:21,980 --> 00:01:24,191
přišla jsem tě prosit o pomoc.

20
00:01:25,393 --> 00:01:26,894
Proč?

21
00:01:26,896 --> 00:01:28,765
Víš, že jsem vždycky
chtěla mít vlastní děti.

22
00:01:28,767 --> 00:01:31,904
Pak jdi.
........