1
00:00:57,146 --> 00:00:59,182
Zůstaň, kde jsi!

2
00:01:00,454 --> 00:01:01,589
Co tu chcete?

3
00:01:01,623 --> 00:01:03,506
Danieli, pomoc!

4
00:01:07,199 --> 00:01:10,007
Neudělal jsem nic špatného!

5
00:01:10,041 --> 00:01:12,543
Thomasi, utíkej!

6
00:01:16,811 --> 00:01:18,212
Neubližuj mým dětem!

7
00:01:30,655 --> 00:01:32,124
Reverende Cole.

8
00:01:32,158 --> 00:01:33,560
Prosím.

9
00:01:33,594 --> 00:01:35,361
Nastal čas, Henry...

10
00:01:35,396 --> 00:01:38,899
Na očištění hříchů otroctví
z této země.

11
00:01:38,933 --> 00:01:44,907
Smyj krev ze svých rukou
jak předurčil sám Bůh.

12
00:01:44,942 --> 00:01:46,443
Pane.

13
00:01:46,477 --> 00:01:48,214
Měj slitování.

14
00:01:48,248 --> 00:01:52,419
Dokud jsou součástí dluhopisů,
jsem s nimi svázaný také.

15
00:01:52,453 --> 00:01:54,490
Opusťte toto místo!

16
00:01:54,524 --> 00:01:58,595
Jste volní!

17
00:01:58,630 --> 00:02:01,130
Ne, to...
to je moje!

18
00:02:01,156 --> 00:02:04,427
Neporušil jsem žádný zákon.

19
00:02:04,461 --> 00:02:08,032
Zákon?

20
00:02:08,067 --> 00:02:13,709
Neuznávám žádného pána
v lidské podobě. Oni by taky neměli.

21
00:02:13,743 --> 00:02:15,411
Ale pokud bych měl pro ně
obětovat svůj život

22
00:02:15,446 --> 00:02:17,212
k prosazení spravedlnosti,

23
00:02:17,247 --> 00:02:19,247
Rád proliju další krev

24
00:02:19,282 --> 00:02:21,919
........