1
00:00:01,100 --> 00:00:03,566
VTEDY

2
00:00:14,500 --> 00:00:16,660
TERAZ

3
00:00:26,987 --> 00:00:28,419
Ale nie!

4
00:00:28,421 --> 00:00:31,026
Čo by to len mohlo byť?

5
00:00:35,948 --> 00:00:37,844
Duch?

6
00:00:37,846 --> 00:00:39,118
Pozdrav Winchestera.

7
00:00:39,120 --> 00:00:40,982
Strih!

8
00:00:40,984 --> 00:00:42,992
Maggie, Siobhan...

9
00:00:45,364 --> 00:00:48,101
... je to pre vás len vtip?

10
00:00:49,472 --> 00:00:55,746
Siobhan, táto scéna sa odohráva
pred udalosťami nevydaného veľdiela

11
00:00:55,748 --> 00:00:59,822
"Odvrátená strana Mesiaca"
od Carvera Edlunda.

12
00:01:00,058 --> 00:01:01,626
No a?

13
00:01:01,628 --> 00:01:03,964
No a kde je samulet?

14
00:01:03,966 --> 00:01:08,372
Dala som si ho dolu.
Udieral ma do pier a...

15
00:01:08,374 --> 00:01:11,307
Ten amulet je symbol bratskej
lásky Winchesterovcov.

16
00:01:11,309 --> 00:01:13,148
Musíš sa obetovať pre tím.

17
00:01:13,150 --> 00:01:16,584
Pozri, som tu len
kvôli kreditu naviac.

18
00:01:17,956 --> 00:01:20,029
Ako sa opovažuješ!

19
00:01:21,167 --> 00:01:22,630
Ľudia!

20
00:01:22,632 --> 00:01:23,966
Ľudia!

21
00:01:25,409 --> 00:01:29,375
Dobre, tri týždne som prežila
s týmto blbým muzikálom a mám dosť.

22
00:01:29,377 --> 00:01:31,808
Na katedre drámy sa
odohráva príliš veľa drám.

23
00:01:31,810 --> 00:01:33,880
Ráno sa porozprávam
s riaditeľkou Salazarovou.

........