1
00:00:17,995 --> 00:00:21,161
- Vezměte to do hlavního stanu.
- Ano, madam.

2
00:00:25,864 --> 00:00:30,517
<i>Osud, úděl, štěstí.
To jsou vězení člověka.</i>

3
00:00:31,402 --> 00:00:35,154
<i>Lidé si užívají rozhodnutí,
která jim život nabízí.</i>

4
00:00:35,955 --> 00:00:40,547
<i>Káva, nebo čaj. Pravá, nebo levá.
Jako by na tom nějak záleželo.</i>

5
00:00:42,196 --> 00:00:45,482
<i>Všichni se jen točíme na kole.</i>

6
00:00:50,187 --> 00:00:52,775
<i>Jen jedna věc
vás udrží mimo to kolo.</i>

7
00:00:53,373 --> 00:00:55,373
<i>Není to mládí.</i>

8
00:00:57,294 --> 00:00:59,594
<i>Není to krása, ani pravá láska.</i>

9
00:01:02,265 --> 00:01:05,900
<i>Já vím, jak se od něj držet dál.</i>

10
00:01:05,969 --> 00:01:10,777
<i>Já ovládám svůj osud.
Přežila jsem, protože vím,</i>

11
00:01:10,841 --> 00:01:14,593
<i>že člověk musí být
ochotný zničit kohokoliv a cokoliv,</i>

12
00:01:14,678 --> 00:01:17,943
<i>i to, co miluje,
aby udržel boží vůli stranou.</i>

13
00:01:18,114 --> 00:01:20,333
Proč jsi vytáhla tohle?

14
00:01:22,486 --> 00:01:26,202
V mládí jsem v tom byla mistr.
Sem jsme někoho připoutali

15
00:01:26,323 --> 00:01:30,037
a já trefila jablko, co měl na hlavě.

16
00:01:30,176 --> 00:01:33,673
- Chceš to přidat do vystoupení?
- Ne, drahá.

17
00:01:34,531 --> 00:01:39,470
Do televize.
Bude to můj druhý velký talent.

18
00:01:42,305 --> 00:01:44,809
Snad neplánuješ odejít nějak brzy.

19
00:01:44,841 --> 00:01:48,753
Dvojčata jsou pryč
a bez tebe už toho moc nezbude.

20
00:01:48,845 --> 00:01:52,905
- Bylo sobecké, že odešly.
- Každý si o ně dělá starosti.

21
00:01:53,949 --> 00:01:57,949
Ať přestanou. Já tu nevděčnou
hydru vzala na nákup šatů

22
00:01:58,271 --> 00:02:01,801
........