1
00:00:35,995 --> 00:00:39,161
- Vezměte to do hlavního stanu.
- Ano, madam.

2
00:00:43,864 --> 00:00:48,517
<i>Osud, úděl, štěstí.
To jsou vězení člověka.</i>

3
00:00:49,402 --> 00:00:53,154
<i>Lidé si užívají rozhodnutí,
která jim život nabízí.</i>

4
00:00:53,955 --> 00:00:58,547
<i>Káva, nebo čaj. Pravá, nebo levá.
Jako by na tom nějak záleželo.</i>

5
00:01:00,196 --> 00:01:03,482
<i>Všichni se jen točíme na kole.</i>

6
00:01:08,187 --> 00:01:10,775
<i>Jen jedna věc
vás udrží mimo to kolo.</i>

7
00:01:11,373 --> 00:01:13,373
<i>Není to mládí.</i>

8
00:01:15,294 --> 00:01:17,594
<i>Není to krása, ani pravá láska.</i>

9
00:01:20,265 --> 00:01:23,900
<i>Já vím, jak se od něj držet dál.</i>

10
00:01:23,969 --> 00:01:28,777
<i>Já ovládám svůj osud.
Přežila jsem, protože vím,</i>

11
00:01:28,841 --> 00:01:32,593
<i>že člověk musí být
ochotný zničit kohokoliv a cokoliv,</i>

12
00:01:32,678 --> 00:01:35,943
<i>i to, co miluje,
aby udržel boží vůli stranou.</i>

13
00:01:36,114 --> 00:01:38,333
Proč jsi vytáhla tohle?

14
00:01:40,486 --> 00:01:44,202
V mládí jsem v tom byla mistr.
Sem jsme někoho připoutali

15
00:01:44,323 --> 00:01:48,037
a já trefila jablko, co měl na hlavě.

16
00:01:48,176 --> 00:01:51,673
- Chceš to přidat do vystoupení?
- Ne, drahá.

17
00:01:52,531 --> 00:01:57,470
Do televize.
Bude to můj druhý velký talent.

18
00:02:00,305 --> 00:02:02,809
Snad neplánuješ odejít nějak brzy.

19
00:02:02,841 --> 00:02:06,753
Dvojčata jsou pryč
a bez tebe už toho moc nezbude.

20
00:02:06,845 --> 00:02:10,905
- Bylo sobecké, že odešly.
- Každý si o ně dělá starosti.

21
00:02:11,949 --> 00:02:15,949
Ať přestanou. Já tu nevděčnou
hydru vzala na nákup šatů

22
00:02:16,271 --> 00:02:19,801
........