1
00:00:01,112 --> 00:00:03,340
V minulých dieloch The 100...

2
00:00:09,140 --> 00:00:11,310
Vitaj v Mouth Weather.

3
00:00:12,850 --> 00:00:13,970
Anya?

4
00:00:14,140 --> 00:00:15,300
Dobre.
Poď.

5
00:00:16,340 --> 00:00:18,860
- Musí tu byť iná cesta.
- Nie je.

6
00:00:20,170 --> 00:00:21,180
Ďakujem.

7
00:00:22,720 --> 00:00:27,020
Zabila si tri stovky mojich bojovníkov.
Neukážem sa bez ceny.

8
00:00:27,250 --> 00:00:28,850
Zobrali ich Zemšťania.

9
00:00:28,880 --> 00:00:31,880
Ten chlap s jedným okom.
Má Clarkine hodinky.

10
00:00:31,960 --> 00:00:34,770
Kde je to dievča?
Kto nosil tieto hodinky?

11
00:00:36,980 --> 00:00:38,300
Môžeme ísť.

12
00:00:38,340 --> 00:00:41,330
Naozaj to spravíme?
Dostaneme Archu na zem?

13
00:00:41,370 --> 00:00:42,610
Božskou rýchlosťou, priateľko.

14
00:00:42,650 --> 00:00:45,970
Videli sme niekoľko miest dopadu
po dĺžke 100 štvorcových míľ.

15
00:00:46,000 --> 00:00:47,410
Znova sa stretneme.

16
00:00:47,500 --> 00:00:48,380
Raketa.

17
00:00:48,460 --> 00:00:51,000
Naši predkovia ju chceli
využiť na zničenie sveta.

18
00:00:51,050 --> 00:00:54,130
My jednu použijeme,
aby sme sa naň vrátili.

19
00:03:08,505 --> 00:03:10,780
Anya.
Už kráčame hodiny.

20
00:03:11,020 --> 00:03:13,670
- Kde ideme?
- Tichšie.

21
00:03:14,300 --> 00:03:16,310
Prečo ma nezabiješ,
nech to máme za sebou?

22
00:03:16,360 --> 00:03:19,560
Povieš veliteľovi, čo nám
tam ľudia z pohoria robia.
........