1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
<i>V minulých dílech
"Red Band Society"...</i>

2
00:00:02,000 --> 00:00:03,477
- S čím jsi tady ty?
- Játra na sračky.

3
00:00:03,512 --> 00:00:05,925
Doktoři mi dávají maximálně 6 týdnů,
než zkolabujou.

4
00:00:05,960 --> 00:00:08,338
- Bojíš se mě?
- Jako bych se bál takovýho kripla.

5
00:00:10,000 --> 00:00:10,435
Leo!

6
00:00:10,470 --> 00:00:12,667
- Tak co chceš dělat?
- Tohle.

7
00:00:14,282 --> 00:00:15,315
Už jich mám po krk.

8
00:00:15,350 --> 00:00:17,371
Mám po krk tohohle místa.
Mám po krk téhle nemoci.

9
00:00:17,406 --> 00:00:18,939
Každý potřebuje přátele.

10
00:00:20,178 --> 00:00:21,142
Odpovědělo ti to na otázku?

11
00:00:21,470 --> 00:00:23,192
Potřebuji rychlý rozbor
Charlieho Hutchisona.

12
00:00:23,227 --> 00:00:25,200
Budou ho přesouvat do ústavu.

13
00:00:25,240 --> 00:00:28,300
Proto jsem vás musel nahlásit
za zfalšování Charlieho testů.

14
00:00:28,310 --> 00:00:28,690
Jak jste...

15
00:00:28,700 --> 00:00:31,000
Vím, že jste chtěla
získat pro Charlieho víc času.

16
00:00:31,000 --> 00:00:32,214
Jste suspendována.

17
00:00:42,400 --> 00:00:43,300
<i>Aristotelés řekl,</i>

18
00:00:43,310 --> 00:00:45,990
<i>že cesta k moudrosti začíná
poznáním sebe samého.</i>

19
00:00:49,401 --> 00:00:52,600
<i>My jsme tu tak zaneprázdněni
poznáváním svých vlastních já, </i>

20
00:00:52,610 --> 00:00:54,230
<i>že spoléháme
na sestru Jacksonovou,</i>

21
00:00:54,260 --> 00:00:55,676
<i>že se postará o vše ostatní.</i>

22
00:00:57,800 --> 00:01:01,000
<i>Pošle Dashe na kyslíkovou terapii.</i>

........