1
00:00:32,574 --> 00:00:33,886
Ne.

2
00:00:34,021 --> 00:00:35,787
Ne, ne!

3
00:00:55,608 --> 00:00:58,777
- Chceš dneska něco podniknout?
- Jasně. Jestli chceš.

4
00:00:59,864 --> 00:01:00,573
Jasně.

5
00:01:00,599 --> 00:01:01,972
Co třeba?

6
00:01:03,754 --> 00:01:05,887
Mohli bychom… jít do kina.

7
00:01:05,907 --> 00:01:07,729
Jo. Kdybys chtěla.

8
00:01:07,749 --> 00:01:09,221
Ne, jestli ty nechceš.

9
00:01:09,241 --> 00:01:10,574
Ne, když chceš ty, chci taky.

10
00:01:10,594 --> 00:01:12,762
Poslední dobou
jsme viděli hodně filmů.

11
00:01:12,782 --> 00:01:13,698
Jo.

12
00:01:14,071 --> 00:01:19,497
Takže bychom mohli,
kdybys chtěl…

13
00:01:21,415 --> 00:01:22,801
Kdybych chtěl co?

14
00:01:22,835 --> 00:01:26,267
Dneska bychom mohli
zkusit něco jiného.

15
00:01:28,926 --> 00:01:30,341
Myslíš tím…

16
00:01:30,376 --> 00:01:32,843
Od toho dne jsme ne…

17
00:01:32,878 --> 00:01:34,646
Vzhledem k tomu,
co se stalo,

18
00:01:34,680 --> 00:01:37,131
jsem myslel, že… nejsi…

19
00:01:37,157 --> 00:01:38,015
připravená.

20
00:01:38,049 --> 00:01:40,341
Já myslela, že <i>ty</i> nejsi.

21
00:01:40,986 --> 00:01:41,919
Já jsem.

22
00:01:41,953 --> 00:01:43,854
Já…

23
00:01:44,647 --> 00:01:46,623
Já… jsem tak připravený.

24
00:01:46,658 --> 00:01:50,294
- Já taky. Jakože fakt.
........