1
00:00:00,501 --> 00:00:03,164
<i><font color=#CCFF00>CHICAGO P.D. - S02E07</font>
<font color=#CCFF00>They'll Have To Go Through Me (3)</font></i>

2
00:00:03,948 --> 00:00:06,627
<i><font color=red>Preklad:</font> <font color=blue>pRo.lama, Zioly, Ettie117</font>
<font color=red>Korekcia:</font> <font color=blue>reign11, pRo.lama</font> | <font color=red>Časovanie:</font> <font color=blue>pRo.lama</font></i>

3
00:00:09,431 --> 00:00:10,653
Ross McCadden.

4
00:00:11,267 --> 00:00:13,042
Šesť rokov v službe.

5
00:00:15,101 --> 00:00:17,551
Bol to môj triedny
učiteľ na akadémii.

6
00:00:18,531 --> 00:00:20,155
Boli sme veľmi
dobrí kamaráti.

7
00:00:20,195 --> 00:00:21,719
Práve som s ním hovoril.

8
00:00:22,475 --> 00:00:23,759
Povedal to niekto Jenny?

9
00:00:23,799 --> 00:00:26,105
Oznámili ste to
jeho žene, alebo...

10
00:00:26,145 --> 00:00:27,145
Áno.

11
00:00:27,419 --> 00:00:30,709
Zástupca veliteľa a podporný
tím išli k nim domov.

12
00:00:41,994 --> 00:00:42,961
Lewellen?

13
00:00:42,995 --> 00:00:43,995
Uh, áno.

14
00:00:48,849 --> 00:00:49,999
Prepáč, kámo.

15
00:00:52,305 --> 00:00:55,051
V čase úmrtia bol spustený
požiarny alarm.

16
00:00:55,897 --> 00:01:00,789
Ochranka prišla v okamihu, keď chlap
s kapucňou a šiltovkou odchádzal preč.

17
00:01:00,829 --> 00:01:02,113
V akom stave bol Lewellen?

18
00:01:02,148 --> 00:01:03,398
Bol pri vedomí?

19
00:01:04,119 --> 00:01:07,377
Áno, bol pri vedomí
a hovoril s doktormi.

20
00:01:07,687 --> 00:01:09,487
Kde má miestnosť ochranka?

21
00:01:10,122 --> 00:01:11,723
Zavediem ťa tam.

22
00:01:29,108 --> 00:01:30,942
Nevedel o tom, že prichádza.

23
00:01:30,977 --> 00:01:33,044
Hrozné. Proste...
........