1
00:00:00,000 --> 00:00:01,867
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:01,868 --> 00:00:03,101
Musíte se co nejvíce snažit

3
00:00:03,102 --> 00:00:04,336
vidět město zvenčí.

4
00:00:04,337 --> 00:00:06,538
Nemůžu být mimo.
Nechci být mimo.

5
00:00:06,539 --> 00:00:07,639
To je jednoduchá pravda, Millerová.

6
00:00:07,640 --> 00:00:10,408
Každý je schopný vraždy
za určitých podmínek.

7
00:00:10,409 --> 00:00:12,911
Je to jako kdyby byl na lodi
nebo ho někdo dal na loď.

8
00:00:12,912 --> 00:00:14,212
Byl jsem na procházce.

9
00:00:14,213 --> 00:00:16,081
S někým jsem ho viděl: baťůžkář.

10
00:00:16,082 --> 00:00:17,282
Toto jsme našli v dveřině pokoji.

11
00:00:17,283 --> 00:00:19,084
Kdo ti dal ten kokain?

12
00:00:19,085 --> 00:00:20,051
Gemma Fisherová.

13
00:00:20,052 --> 00:00:21,897
A kde ho Chloe vzala?

14
00:00:21,898 --> 00:00:22,687
Říkala, že od kamaráda.

15
00:00:24,590 --> 00:00:26,212
Kde jsi byl minulou noc?

16
00:00:26,213 --> 00:00:27,058
Říkal jsem ti to. Pracoval jsem.

17
00:00:27,059 --> 00:00:28,026
Nebyl jste v žádné práci.

18
00:00:28,027 --> 00:00:31,129
Máme video záznam z rozhledny
na Harvey Ridge.

19
00:00:31,130 --> 00:00:33,064
Našli jsme jeden set otisků na umyvadle.

20
00:00:33,065 --> 00:00:36,902
Otisky patří Markovi Solanovi.

21
00:01:14,473 --> 00:01:16,875
Danny?

22
00:01:16,876 --> 00:01:19,244
Hey.

23
00:01:19,245 --> 00:01:24,216
Co se děje?

24
00:01:24,217 --> 00:01:25,851
Hey, hey.

........