1
00:00:00,000 --> 00:00:03,760
2.01: A New Dawn Part One
Překlad: haha.bimbi, xtomas252

2
00:01:09,551 --> 00:01:10,551
Výsosti.

3
00:01:11,176 --> 00:01:13,344
Město Théra je napadeno.

4
00:01:13,464 --> 00:01:16,571
Pásifaé už se nejspíš
o králově smrti dozvěděla.

5
00:01:20,536 --> 00:01:22,036
Potom jsme ve válce.

6
00:02:06,797 --> 00:02:08,097
Lorde Sarpedone?

7
00:02:08,217 --> 00:02:10,063
- Kdo jste?
- Nechceme vám ublížit.

8
00:02:10,183 --> 00:02:13,122
Královna Ariadna nás poslala,
abychom vás dovedli do Atlantidy.

9
00:02:13,242 --> 00:02:14,398
Théra padla.

10
00:02:14,680 --> 00:02:17,120
Pokud máme utéct,
musíme odejít hned.

11
00:02:20,979 --> 00:02:22,948
Tohle je šílenství!

12
00:02:24,667 --> 00:02:25,667
Herkule!

13
00:02:42,227 --> 00:02:43,278
Pythagore!

14
00:02:59,607 --> 00:03:01,757
Měli bychom jít
k severní bráně.

15
00:03:13,281 --> 00:03:15,683
- Nemůžeme zachránit všechny.
- Musíme to zkusit.

16
00:03:15,803 --> 00:03:18,075
Jděte k Hirově údolí,
sejdeme se tam.

17
00:03:18,195 --> 00:03:20,790
Jasone! S tím klukem
jsou jen potíže.

18
00:03:20,910 --> 00:03:22,800
Slyšel jsi ho!
Jdeme k údolí.

19
00:03:22,920 --> 00:03:23,920
Běž!

20
00:03:39,356 --> 00:03:43,356
Pokud už sis přestal hrát na hrdinu,
musíme odsud hned vypadnout.

21
00:03:48,584 --> 00:03:49,634
Odpočiň si.

22
00:03:54,778 --> 00:03:56,219
Théra je naše.

23
........