1
00:00:02,401 --> 00:00:03,985
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,987 --> 00:00:05,987
Pověděla mi,
že má Red John tetování

3
00:00:05,989 --> 00:00:08,006
na levém rameni. Tři tečky.

4
00:00:08,808 --> 00:00:10,891
To je moje výhoda.

5
00:00:11,793 --> 00:00:13,344
Shromáždíme všech pět podezřelých

6
00:00:13,346 --> 00:00:15,129
na jednom místě ve stejný čas,

7
00:00:15,131 --> 00:00:16,347
a prohlédneme je.

8
00:00:16,349 --> 00:00:17,464
Jak to uděláme?

9
00:00:17,466 --> 00:00:19,532
Sejdeme se ve čtvrtek, v osm večer.

10
00:00:19,557 --> 00:00:20,185
Dobře.

11
00:00:20,186 --> 00:00:21,569
Čtvrtek večer v osm.

12
00:00:21,571 --> 00:00:23,938
- Potřebuji vaši pomoc.
- Máte ji mít.

13
00:00:23,940 --> 00:00:26,073
Jestli se neukážeš,
bude předpokládat, že jsi Red John.

14
00:00:26,075 --> 00:00:28,576
Jestli tam půjdu,
přestanete s Janem

15
00:00:28,578 --> 00:00:30,494
s celou tou šaškárnou,
že jsem Red John.

16
00:00:30,496 --> 00:00:32,663
Jednou provždy.

17
00:00:32,665 --> 00:00:34,148
Vážně si myslíte, že ho máte?

18
00:00:34,150 --> 00:00:34,883
Ano.

19
00:00:34,908 --> 00:00:36,317
Chci tam být,
až to budete chtít skončit.

20
00:00:36,318 --> 00:00:37,785
Doufal jsem, že to řekneš.

21
00:00:37,787 --> 00:00:39,153
Red John.

22
00:00:39,155 --> 00:00:41,321
Nic by mě nepotěšilo víc,

23
00:00:41,323 --> 00:00:43,374
než být tam večer s vámi.

24
00:00:43,376 --> 00:00:46,761
........