1
00:00:00,002 --> 00:00:03,149
V předchozích dílech Hell on wheels.

2
00:00:03,175 --> 00:00:05,668
- Zastřelila muže.
- Vy jste zákon.

3
00:00:05,694 --> 00:00:08,097
Zavřel jste ji
za zastřelení Sidneyho Snowa.

4
00:00:08,123 --> 00:00:10,550
Sidney vykrvácí.
Potřebuje doktora.

5
00:00:11,690 --> 00:00:15,104
Když umře, ona musí nést zodpovědnost.

6
00:00:15,130 --> 00:00:17,485
Toto je "Dandy" Johnny Shea.

7
00:00:17,511 --> 00:00:19,253
A od teď,

8
00:00:19,279 --> 00:00:22,011
je novým majitelem
tohoto zařízení.

9
00:00:22,224 --> 00:00:24,169
Umřel, že?

10
00:00:26,454 --> 00:00:28,189
Dostanu vás z toho.

11
00:00:33,673 --> 00:00:36,319
Přísaháte ve jménu Boha,

12
00:00:36,747 --> 00:00:41,124
že všechno co řeknete,
je pravda

13
00:00:41,159 --> 00:00:42,726
celá pravda,

14
00:00:42,760 --> 00:00:44,764
a nic víc než pravda,

15
00:00:44,800 --> 00:00:47,608
a k tomu vám dopomáhej Bůh?

16
00:01:10,503 --> 00:01:14,574
Ve sporu Spojené státy versus Ruth Coleová,

17
00:01:14,609 --> 00:01:18,919
je obžalovaná obviněna
z neoprávněného a zločinného

18
00:01:18,954 --> 00:01:23,931
zabití Sidneyho Snowa

19
00:01:23,965 --> 00:01:27,002
dvěma smrtelnými střelami,

20
00:01:27,036 --> 00:01:29,173
v rozporu s právem, mírem,

21
00:01:29,208 --> 00:01:33,546
a důstojností Wyomingského území.

22
00:01:33,581 --> 00:01:36,384
Co nám řeknete na tyto obvinění?

23
00:01:47,005 --> 00:01:48,739
Vinná.

24
00:01:54,780 --> 00:01:58,988
........