1
00:00:03,673 --> 00:00:06,319
Přísaháte ve jménu Boha,

2
00:00:06,747 --> 00:00:11,124
že všechno co řeknete,
je pravda,

3
00:00:11,159 --> 00:00:14,764
celá pravda a nic než pravda,

4
00:00:14,800 --> 00:00:17,608
a k tomu vám dopomáhej Bůh?

5
00:00:40,503 --> 00:00:44,574
Ve sporu Spojené státy
versus Ruth Coleová,

6
00:00:44,609 --> 00:00:48,919
je obžalovaná obviněna
z neoprávněného a zločinného

7
00:00:48,954 --> 00:00:53,931
zabití Sidneyho Snowa

8
00:00:53,965 --> 00:00:57,002
dvěma smrtícími střelami

9
00:00:57,036 --> 00:00:59,173
v rozporu s právem, mírem

10
00:00:59,208 --> 00:01:03,546
a důstojností Wyomingského území.

11
00:01:03,581 --> 00:01:06,384
Co nám řeknete na tato obvinění?

12
00:01:17,005 --> 00:01:18,739
Vinna.

13
00:01:24,780 --> 00:01:31,302
Slečno Coleová,
držím v ruce prohlášení,

14
00:01:31,336 --> 00:01:34,007
sepsané hlavním šerifem železnice

15
00:01:34,041 --> 00:01:36,411
Cullenem Bohannonem.

16
00:01:36,445 --> 00:01:39,982
Napsal, že jste bránila ochránce zákona

17
00:01:40,016 --> 00:01:42,019
před ozbrojeným zločincem.

18
00:01:42,053 --> 00:01:44,924
To neprokazuje jen vaši nevinu,

19
00:01:44,958 --> 00:01:48,930
ale dokonce záchranu života, ne-li více.

20
00:01:48,964 --> 00:01:53,370
Tak se vás zeptám podruhé.

21
00:01:53,404 --> 00:01:56,142
Co na to říkáte?

22
00:01:56,177 --> 00:01:57,812
Jsem vinná.

23
00:01:57,846 --> 00:02:00,015
Ruth, nedělej to.

24
00:02:00,049 --> 00:02:02,051
- Ruth.
- Zklidněte se.
........