1
00:01:12,400 --> 00:01:13,720
<i>Mami!</i>

2
00:01:29,480 --> 00:01:30,840
<i>Mami!</i>

3
00:01:34,120 --> 00:01:35,560
<i>Maminko!</i>

4
00:01:38,600 --> 00:01:39,960
<i>Mami!</i>

5
00:01:41,840 --> 00:01:43,160
Mami!

6
00:01:44,360 --> 00:01:46,480
Zase jsem měl ten sen.

7
00:01:55,720 --> 00:01:57,880
"...a slezl tím komínem

8
00:01:58,120 --> 00:02:00,840
přímo do velkého černého kotle

9
00:02:01,280 --> 00:02:05,040
a to byl konec
velkého zlého vlka."

10
00:02:08,720 --> 00:02:12,760
- Opravdu toho vlka zabili?
- Určitě.

11
00:02:13,440 --> 00:02:18,040
Jestli se objeví příšera,
zabiju ji. Rozbiju jí hlavu.

12
00:02:20,240 --> 00:02:23,400
Čas jít do postele, zlato.
Už je pozdě.

13
00:02:23,680 --> 00:02:25,600
Přečteš mi to znovu?

14
00:02:29,200 --> 00:02:30,710
"Kdysi dávno..."

15
00:02:30,840 --> 00:02:32,870
- Včera.
- Ano.

16
00:02:33,000 --> 00:02:37,520
"Žila byla tři malá prasátka
a velký zlý vlk."

17
00:03:46,720 --> 00:03:49,670
- Co jsi udělal?
- Nerozbilo se to, jen spadlo.

18
00:03:49,800 --> 00:03:52,390
- Proč rozbíjíš věci v domě?
- Sleduj.

19
00:03:52,520 --> 00:03:55,310
Když se objeví příšera,
udělám tohle!

20
00:03:55,440 --> 00:03:56,880
Ne, prosím!

21
00:03:59,760 --> 00:04:03,470
- Prázdné ruce, prázdné ruce...
- Ticho, prosím.

22
00:04:03,600 --> 00:04:06,070
- Podívej se na mě, mami.
- Vydrž.

23
........